B.1.3 kostensoorten

  • grondstoffen, hulpstoffen, arbeid, duurzame productiemiddelen, diensten van derden, belastingen, vermogenskosten, afvalkosten, uitvalkosten, capaciteitsberekeningen, lineaire afschrijving, afschrijving met behulp van annuïteiten, afschrijven met een percentage van de boekwaarde, afschrijving met sum of the year digits, economische levensduur, technische levensduur, complementaire kosten, economische voorraad, technische voorraad, ijzeren voorraad, optimale bestelgrootte, gemiddelde voorraad, waarderingssystemen: historische- en vervangingswaarde, IJzerervoorraad, IFRS (International Financial Reporting Standards).

Voorbeeld De student kan …..de rationele capaciteit bepalen van de duurzame productiemiddelen en deze opsplitsen in de normale productie en de componenten van de rationele overcapaciteit.

B1.3 vragen en B1.3 antwoorden

 


B1.3 vragen en B1.3 antwoorden