+31 (0)20 547 26 037

Liodag Universiteit van Tilburg

Locatie:Universiteit van Tilburg

Warandelaan 2 Tilburg

CZ is in Cobbenhagen Building, GZ (PC-zaal) in Goossens Building

 https://www.tilburguniversity.edu/nl/contact/campus-map/

 

Het programma van de studiedag ziet er als volg uit.

Van 9.30 – 10.00 inloop, met om 10.00 de keynote spreker

Keynote spreker:Interactief leren met video, quizjes en live streams: a learning journey - Bob van den Brand (Tilburg University) -CZ 120
Bob van den Brand is genomineerd docent van het jaar 2014/2015 en won diverse andere prijzen. Hij zoekt in zijn onderwijspraktijk verbinding met een nieuwe generatie. Dat gaat veelal via social media designs, wat leren voor (executive) studenten een stuk interactiever, flexibeler en aantrekkelijker maakt. Bob van den Brand, universitair hoofddocent Accountancy aan de TIAS School for Business and Society & Tilburg School of Economics and Management (Tilburg University)

Na de keynote spreker worden de volgende workshoppen (11.05 – 12.00 en 12.00 – 13.00)

 1. Bizzgames – Joost Schouten (BitPress Educatie) - GZ 102

  In de Bizzkidz en Bizzgames ondernemingssimulaties vormen leerlingen het managementteam van een fictieve onderneming. In een spannende en dynamische marktomgeving nemen zij elke ronde online hun beslissingen en proberen ze de concurrenten te slim af te zijn. Tijdens deze hands-on workshop gaan jullie zelf aan de slag met deze educatieve game en voor de winnaar is er een leuke attentie. Meer informatie opwww.bizzkidz.nl* en*www.bizzgames.nl*.*

 2. Differentiëren – Wim van Kleef (UvA)

Het woord differentiëren is voor wiskundigen geen onbekend begrip. Voor verzekeringsbedrijven is het ook al geen vreemd begrip. Voor docenten in voortgezet onderwijs lijkt differentiëren wel een nieuw modern begrip. Meestal begrijpen we wel dat differentiëren verstandig is gezien de verschillende leerbehoeften van leerlingen, maar we vinden het heel moeilijk om differentiëren te implementeren in het klaslokaal. Veel docenten vinden het verrassend om te horen dat ze vermoedelijk wel het een en ander aan differentiëren. Het wordt meestal thuis niet voorbereid en tijdens gaat differentiëren tamelijk onbewust. 

In de workshop komen enkele vragen aan de orde:

 • Wat is differentiëren?
 • Kort antwoord daarop is de wijze waarop de leraar omgaat met verschillen tussen leerlingen.
 • Waarom zou je differentiëren?
 • Kort antwoord daarop is om te stimuleren dat elke leerling maximaal leerrendement uit een les haalt.
 • Op welke manieren kun je differentiëren?
 • Kort antwoord daarop is via de instructietijd, via de lesdoel, via de werkvormen etc.

Doel van de workshop is in ieder geval dat de deelnemers na afloop van de workshop beter in staat zijn in hun lesvoorbereiding en lesuitvoering rekening te houden met de manier waarop men kan omgaan met verschillen tussen leerlingen.

 1. Misconcepties– Ton van Haperen ** (**Leiden)

  Door een ceteris paribus voorwaarde te vergeten in de uitleg, maakt de verschuiving van of langs de vraaglijn onbegrijpelijk. Dit soort fouten veroorzaakt veel onrust bij leerlingen. Zo raar is dat niet. In deze workshop zal aandacht worden besteed aan dit soort slordigheden en misconcepties. Bij de workshop is gebruik gemaakt van de Open Universiteit publicatie van Ton van Haperen:25 Casussen – van economische informatie naar economische kennis.

 2. Vergrijzing in de context– Hans Goudsmit (Amsterdam VU)

  Aan de hand van de kernbegrippen in de te geven lessen bepalen we de didactiek. Het kapitaaldekkingsstelsel en het omslagstelsel zijn abstracte begrippen die vragen om een inductieve aanpak, van context naar concept. Maar hoe doe je dat?

Na de lunch (13.00 – 13.45) worden de volgende workshoppen aangeboden (13.45 – 14.45 en 14.46 – 15.45)

 1. Taalgericht vakonderwijs: Modeling - Yolanda Grift (Utrecht)

Hoe vaak verwijs je naar het boek om de stof door te nemen? Hoe vaak help je leerlingen bij het lezen en begrijpen van teksten? In deze workshop gaan we aan de slag met Modeling, wat zoveel betekent als ‘model staan’, laten zien wat je zelf doet, teach as you preach. Modeling betekent dat je voordoet hoe jij een nieuwe tekst leest en hoe je de informatie uit de tekst verwerkt.  Omdat taalvaardigheid een van de vaardigheden is die leerlingen nodig hebben bij economie, kan modeling jou als docent een extra mogelijkheid geven om leerlingen taalstrategieën aan te leren. 

 1. Flipping the Classroom is een nieuw fenomeen in het onderwijs. –Louwrens Wouda (Groningen)

  Flipping the Classroom is een opkomend fenomeen in het onderwijs. Het is een organisatievorm waarbij de docent de klassikale ‘kennisoverdracht’ vervangt door online instructie. Leerlingen kunnen de instructie en uitleg hierdoor buiten de schoolmuren tot zich nemen. Zo is er meer tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht en verdieping. Dat vergt een andere (activerende) didactiek. Flipping the Classroom kan bijdragen aan gedifferentieerd onderwijs.


  Lio-s van de lerarenopleiding van RUG doen daar dit schooljaar ervaring mee op. Ze maken voor hun eigen klas een “flipje”,  passend bij een korte lessenserie. Rond deze tijd zijn de prototypes klaar. 


  In de workshop kiezen de deelnemers welke flip we bekijken en welke “follow up” werkvormen we gaan ervaren.

 2. M&O, meer dan rekenen alléén -Quincy Elvira (Nijmegen)

Het schoolvak M&O is een essentiële bagage voor de afgestudeerde middelbare school scholier van morgen.

Tijdens deze workshop* zal de nadruk liggen op de volgende vraag: Hoe kan de beginsituatie van de leerling binnen het schoolvak M&O als middel gebruikt worden, opdat de interesse in en het leren van leerlingen in het schoolvak M&O bevorderd kan worden?*

Echter zonder interesse in het schoolvak, wordt leren onmogelijk. Deze workshop probeert inzichten mee te geven hoe de interesse van leerlingen gevoed kan worden zonder de inhoud uit het oog te verliezen. Tijdens deze workshop gaan jullie aan de slag met concreet lesmateriaal dat uitvoerig door ervaren en minder ervaren docenten M&O samen is ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. Daarbij wordt ook een uitstapje gemaakt naar net ontwikkeld materiaal voor het gerenoveerde schoolvak Bedrijfseconomie, Financiële Zelfredzaamheid en Ondernemerschap

Omarm je het credo ‘lesgeven is lef hebben’? Dan zie ik je op 27 maart 2017 bij deze workshop.

Dit bericht is geplaatst op 14 maart 2017.

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek