+31 (0)20 547 26 037

Studiedag Financiële zelfredzaamheid

Studiedag LEEC Financiële zelfredzaamheid

Datum: 25 september 2019
Tijd: 9.30 – 15.30 uur
Locatie: Utrecht
Doelgroep: docenten Bedrijfseconomie

Worstelt u ook met het domein Financiële Zelfredzaamheid binnen het nieuwe eindexamenprogramma Bedrijfseconomie? Wilt u uitleg over wat beoogd wordt met dit domein en er ook graag samen met collega docenten over van gedachten wisselen? Enkele handvatten krijgen aangereikt hoe dit onderdeel in te passen binnen de beschikbare tijd?

**Kom dan naar de studiedag van het LEEC Financiële zelfredzaamheid op 25 september a.s. **

Doel: extra ondersteuning bieden en faciliteren van docenten Bedrijfseconomie ten behoeve van een goede duiding en invulling van het onderdeel Financiële Zelfredzaamheid.

Vragen die we gezamenlijk gaan beantwoorden zijn:

  • Wat zijn de doelstellingen en wat wordt beoogd met financiële zelfredzaamheid?
  • Hoe kunnen we de eigen huishouding doortrekken naar een kleine onderneming?
  • Hoe om te gaan met het erven en schenken deel? 
  • Hoe om te gaan met Opties in de klas?

Directe aanleiding: tijdens de jaarlijkse sectievergadering Bedrijfseconomie op de studiedag van de Vereniging van Economiedocenten (VECON) werd het nieuwe examenprogramma besproken. Docenten bleken vooral te worstelen met het domein Financiële Zelfredzaamheid, en ook de manier waarop zij dit onderdeel binnen de beschikbare tijd kunnen inpassen. De workshop die daarop volgde, over werkvormen, maakte ook duidelijk dat docenten behoefte hebben aan meer didactische handreikingen.

Prijs: € 175,-
VECON leden: € 145,-

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de studiedag ‘Financiële zelfredzaamheid’ via het online inschrijfformulier.Op dit formulier kunt u tevens aangeven welke twee workshops u bij voorkeur wilt volgen.Let op: aanmelden kan tot en met woensdag  18 september 2019.

OPZET PROGRAMMA
09.30 – 10.00 uur            Ontvangst met koffie en thee

Ochtend: plenair
10.00 – 11.00 uur :Didactiek en inhoud van het domein Financiële Zelfredzaamheid door Peter van der Veen (lid vakvernieuwingscommissie M&O, lid syllabuscommissie, docentopleider HvA). Wat is beoogd met het onderdeel Financiële zelfredzaamheid? Hoe moet het rapport van de commissie Boot en de syllabus worden gelezen om te weten welke doelen gehaald moeten worden?

11.00-11.15        Pauze

11.15- 12.30      Aisa Amagir (promovenda Financiële zelfredzaamheid HvA):

Financiële geletterdheid is essentieel om te kunnen functioneren in een steeds complexere maatschappij, ook voor jongeren, en moet dus beschouwd worden als een onmisbaar onderdeel van het onderwijs dat op die maatschappij voorbereidt.

Tijdens de lezing zal er worden ingegaan op de nieuwste (didactische) inzichten betreffende financiële geletterdheid/financiële zelfredzaamheid en hoe dit in het BE programma past. 

12.30 – 13.15     Lunchbuffet

Middag:  workshoprondes waarin de leerdoelen verder worden uitgediept.  

13.15 – 14.15     Workshopronde 1
14.15 – 14.30     Pauze
14.30 – 15.30     Workshopronde 2

Deelnemers kunnen 2 van de 4 beschikbare workshops volgen

Inhoud workshops:

Workshop 1:Invulling vande nieuwste (didactische) inzichten betreffende financiële geletterdheid/financiële zelfredzaamheid in het BE programma past

Workshop 2: Hoe kunnen we de eigen huishouding doortrekken naar een kleine onderneming

Workshop 3 : Hoe om te gaan met het erven en schenken deel? 

Workshop 4 :  Hoe om te gaan met Opties in de klas?

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek