Organisatie

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel is een samenwerkingsverband van het VU Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (penvoerder), het Instituut voor de Lerarenopleiding UvA en de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de HvA. In de Stuurgroep zijn deze instellingen vertegenwoordigd.

De projectleiding is in handen van de projectleider. Daarnaast is er een algemeen projectleider aangesteld om de activiteiten van het expertisecentrum Economie en Handel en die van het expertisecentrum Mens-en Maatschappijvakken te coördineren.

Stuurgroep

  • Gert Rijlaarsdam – ILO, Universiteit van Amsterdam
  • Dominicus Kamsma – VU Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen
  • Frits Rovers – Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam

Projectleiding

  • Hans Goudsmit – Projectleider expertisecentrum Economie en Handel
  • Carla van Boxtel – Algemeen projectleider expertisecentra Economie en Handel en Mens- en Maatschappijvakken

Het centrum heeft ook een Raad van Advies. Voor contactgegevens kunt u terecht bij de contactpagina.

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek