Onderzoek

Welkom op de pagina van het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel over onderzoek, uitgevoerd door het samenwerkingsverband van het VU Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (penvoerder), het Instituut voor de Lerarenopleiding UvA en de Educatieve Hogeschool van Amsterdam.

Onderzoeksprojecten 2007-2008

In 2007/2008 werden onderzoeksprojecten uitgevoerd met subsidie die het Ministerie van OCW aan het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel ter beschikking heeft gesteld.

Onderzoeksprojecten 2010-2012

Om haar doelstellingen te realiseren is het van groot belang, dat het expertisecentrum voortdurend nieuwe expertise ontwikkelt door middel van onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten en de bijeengebrachte kennis te delen in de kennisbank, professionaliseringsactiviteiten voor opleiders en scholing voor leraren.

De thema’s sluiten aan bij de vakinhoudelijke- en vakdidactische kennisbases voor de lerarenopleidingen en actuele ontwikkelingen in het schoolvak. Vanuit elk project wordt een bijdrage geleverd aan de vakdidactische kennisbank en aan de verdere professionalisering van opleiders.

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek