Professor Peer-prijs

Ieder schooljaar organiseert de VECON in samenwerking met het Landelijk Expertisecentrum voor Economie en Handel te Amsterdam de Prof. dr. Henk W.G.M. Peer prijsvraag.

Op veel scholen worden in de lessen (bedrijfs)economie (M&O) (en de daaraan gerelateerde vakken) creatieve, alternatieve of innovatieve werkvormen en lesmaterialen gebruikt, die door de docenten zelf zijn ontwikkeld. Ook studenten aan de lerarenopleidingen komen tot mooie resultaten als het om vernieuwend materiaal gaat. Helaas blijven deze goede lessen en materialen vaak alleen binnen de school beschikbaar terwijl andere docenten daar ook veel aan kunnen hebben. Via deze prijsvraag wil de VECON de desbetreffende docenten en studenten belonen voor hun inzet. De VECON en het Expertisecentrum zullen meer bekendheid geven aan hun lesmateriaal en alle goede lessen verzamelen. Alle docententeams of individuele docenten in het voorgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs kunnen meedingen naar deze prijs.

De meest recente informatie over de prijs treft u aan op de website van VECON. Daar kunt u ook de inzendingen en innovaties van de genomineerden bekijken.

Vooraankondiging prijsvraag 2017

Vanaf 1 maart 2016 is de inschrijving geopend voor de eerste ronde voor de Peerprijs 2017. Deelnemers die met hun ontwikkelde materiaal voor nominatie in aanmerking willen komen kunnen hun materiaal vanaf dat moment insturen naar peerprijs@vecon.nl.
Op 1 september 2016 sluit de inschrijving voor de eerste ronde.
Per 1 oktober 2016 zullen de genomineerden voor 2017 op de website geplaatst worden.
Op 1 maart 2017 sluit de mogelijkheid om een stem uit te brengen.
Voor vragen over de organisatie en het reglement kunt u de website van de VECON raadplegen per 1 maart of contact opnemen met de organisatie via peerprijs@vecon.nl.

Prijzen

De hoofdprijs is een geldbedrag van 500 euro.
De tweede prijs 300 euro.
De derde prijs 200 euro.

Jury Peerprijs 2017

Geury de Vries, lid sectiebestuur VMBO, voormalig docent economie en beroepsgerichte vakken VMBO
Angeline Beukema toe Water - Smink, docent economie en m&lo
Maaike van der Zande, lerarenopleider economie
Henri van den Hout, lerarenopleider economie en bedrijfseconomie

Waarmee kun je meedingen?

Al het economische lesmateriaal is welkom. Enkele voorbeelden van wat zou kunnen worden ingezonden:

  • Integratie van economie met de beroepsgerichte vakken op het vmbo
  • Oplossingen, werkvormen of lesmateriaal waarbij moeilijke begrippen beter worden geleerd
  • Eigen ontwikkelde internetsites met opdrachten
  • Een vakoverstijgend project
  • Zelfontwikkelde spelopdrachten
  • Een WebQuest (meer info over het maken van een webquest op: www.webkwestie.nl)

Inzending

Vereist is dat in de beschrijving van de les of lessenserie in ieder geval de volgende onderdelen worden opgenomen: materiaal voor de leerlingen, handleiding docenten en reflectie op de uitvoering.

Belangrijk beoordelingscriteria zijn in ieder geval originaliteit en of de opdracht activerend is. De inzendingen zullen onder andere getoetst worden op originaliteit, uitvoerbaarheid, vakinhoud en de kwaliteit van de docenten- en leerlingeninstructie. Voor verdere detaillering van deze vereisten wordt nadrukkelijk verwezen naar het reglement.

Deelname

Het VECON reglement peerprijs is ook te vinden op www.vecon.nl.

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek