Publicaties

Het expertisecentrum econonomie en handel publiceert regelmatig over actuele vakdidactische onderwerpen. Hieronder staan de publicatie op een rij.

  1. Economie in context – Lenie Kneppers en Rianne van der Lugt.
  2. Taalgericht vakonderwijs – Lenie Kneppers en Hans Goudsmit.
  3. Economieonderwijs onderzocht – Lenie Kneppers e.a.

De publicatie ‘Het economieonderwijs onderzocht’ bevat verslagen van onderzoeken uitgevoerd door Nederlandse economen, die zijn gepromoveerd op de didactiek van het vak Economie of het vak Management en Organisatie. Ook komt er een beschrijving voor van onderzoek uitgevoerd door onderzoekers uit Groot Brittannië omdat hun onderwerp ook voor het Nederlandse economieonderwijs interessant is.

De publicaties, hoewel het onderzoek is uitgevoerd op kleine schaal, geven aan waar de aandacht op dit moment ligt binnen de vakdidactiek economie.  De praktijk op de scholen is daar vaak nog niet mee bezig. Daarom is het nuttig dat docenten kennis nemen van de ontwikkelen binnen het vak en binnen de onderwijskunde en bekijken wat zij in de praktijk met deze ontwikkelingen kunnen doen.

  1. Werken aan vaktaal bij mens- en maatschappijvakken

Auteurs: B. van der Leeuw, M. Hajer, R. Scharten, B. de Vos Uitgave: Enschede, SLO, 2013

Deze publicatie laat zien hoe de leraar mens- en maatschappijvakken op het vmbo binnen zijn eigen leergebied taalgericht kan werken, hoe hij zijn lessen kan herontwerpen en lesmateriaal op een andere manier kan inzetten. Naast deze zijn er nog drie publicaties ontwikkeld die dienst doen als vakspecifieke ondersteuning voor docenten die dagelijks te maken hebben met de spanning tussen gestelde vakdoelen en de taalvaardigheid van leerlingen. Het betreft publicaties voor de vakkenclusters exacte vakken, de talen en de groene vakken.

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek