A Student Learning Inventory for Economics

Auteur(s)

Shanahan,Martin P.; Meyer,Jan H.F.

Titel

A Student Learning Inventory for Economics Based on the Students Experience of Learning: A Preliminary Study

Type bron

Wetenschappelijk artikel

Tijdschrift

The Journal of Economic Education

Jaar van Publicatie

2001

Jaargang (Volume)

32

Nummer (Issue)

3, The Scholarship of Teaching Economics

Paginanummer

259-267

Trefwoorden

meetinstrument, Onderwijskundig onderzoek, voorkennis

AE of BE

Algemene Economie

Uitgever

Taylor & Francis, Ltd.

ISSN/ISBN

00220485

Abstract

De auteurs presenteren de eerste aanzet tot een op de economische vakken toegesneden “inventarisatie van het leren van studenten”: “student learning inventory” (SLI). Deze aanpak, die teruggrijpt op de “student experience of learning (SEL)” -literatuur, benadrukt de invloed van voorkennis van eerstejaarsstudenten. De eerste uitkomsten van deze inventarisatie laat zien dat er een grote variatie is in de perceptie van eerstejaarsstudenten over wat economie inhoudt en wat economen doen. Vanuit de SEL gedachte, betekent dit dat deze variatie het leren van studenten beïnvloedt. De auteurs stellen dat het ontwikkelen van een SLI, specifiek voor de economische vakken, zou kunnen leiden tot een beter begrip van de betrokkenheid bij het leren van economie van studenten en docenten zou kunnen helpen bij het begrijpen van leerproblemen. Zo zouden de resultaten van eerstejaars kunnen verbeteren.

Website van het tijdschrift: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/00220485.asp

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek