A Little More than Chalk and Talk

Auteur(s)

Becker,William E. ; Watts,Michael

Titel

A Little More than Chalk and Talk: Results from a Third National Survey of Teaching Methods in Undergraduate Economics Courses

Type bron

Wetenschappelijk artikel

Tijdschrift

Journal of Economic Education

Jaar van Publicatie

2008

Jaargang (Volume)

39

Nummer (Issue)

3

Paginanummer

273-286

Trefwoorden

didactiek, economieonderwijs, undergraduates

AE of BE

Algemene Economie

Uitgever

Taylor & Francis Ltd

ISSN/ISBN

00220485

Abstract

Deze onderzoekers voerden in 1995, 2000 en 2005 survey-onderzoek uit in de VS om uit te vinden op welke manier het vak economie gedoceerd wordt aan “undergraduates“. (Dit is in de VS het post-secundair onderwijsniveau, ruwweg vergelijkbaar met ons bachelorniveau.) Ze keken naar veranderingen in de didactiek in de les in dit decennium waarin er verschillende malen is opgeroepen tot meer aandacht voor het onderwijs en om meer gebruik te maken van activerende en studentgerichte didactiek. In 2005 was er,ondanks dat standaard colleges en presentaties op het bord nog steeds overheersten, in alle bestudeerde economische vakken, een langzame groei waarneembaar van andere didactiek , zoals het klassengesprek (met name het op de docent gerichte gesprek) en presentaties m.b.v. de computer (m.n. Powerpoint-presentaties). Verschillende docenten gaven de studenten kant-en- klare aantekeningen. Taken in het computerlab waren in toenemende mate zichtbaar in econometrie en statistiekcursussen, en het zoeken in Internet databases werd gebruikt door een groeiende (maar nog kleine) groep van docenten. Klaslokaalexperimenten werden door een klein aantal docenten in inleidende cursussen gebruikt, maar vrijwel niet in andere cursussen. Wat meer werd er in taken of in de les gerefereerd aan de populaire financiële pers, sport, literatuur, drama of muziek. Samenwerkend leren werd zelden gebruikt in de meeste cursussen.

Website van het tijdschrift: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/00220485.asp

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek