Do Classroom Experiments Increase Learning in Introductory Microeconomics?

Titel

Do Classroom Experiments Increase Learning in Introductory Microeconomics?

Auteur(s)

Dickie, Mark

Titel

Do Classroom Experiments Increase Learning in Introductory Microeconomics?

Type bron

Wetenschappelijk artikel

Jaar van Publicatie

2006

Jaargang (Volume)

37

Nummer (Issue)

3

Paginanummer

267-288

##Trefwoorden

Economische prikkels, Experimenten, Micro-economie, Onderwijskundig onderzoek

AE of BE

Algemene Economie

ISSN/ISBN

00220485

Abstract

De belangstelling voor het gebruik van experimenten in het economieonderwijs neemt toe terwijl empirisch bewijs voor het effect op het leren beperkt is en de uitkomsten van onderzoek verschillen. De auteur gebruikte een vooraf-test en een na-test met een controlegroep om uit te vinden of klassenexperimenten waarbij er cijfers worden gegeven aan leerlingen op grond van hun prestaties een effect hebben op het leren van inleidende micro-economischeconcepten. Dickie concludeert dat het gebruik van experimenten in de klas het begrijpen van micro-economische principes bevordert, maar dat het werken met beloningen een negatieve invloed heeft waardoor het voor een deel het positieve effect teniet doet. Verder lijken goede leerlingen meer te leren van de experimenten dan de minder goede. Ander onderzoek spreekt dit tegen, verder onderzoek is dus nodig. Het doen van experimenten kost veel tijd, voor de docent en lestijd. De docent zal altijd een afweging moeten maken of het doen van een experiment voldoende oplevert gezien de te investeren (les)tijd.

Website van het tijdschrift: http://www.tandf.co.uk/journals/titles/00220485.asp

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek