CBS en onderwijs

In het voorgezet onderwijs spelen informatievaardigheden een grote rol. Van leerlingen wordt bij verschillende vakken verwacht, dat zij op een adequate manier beschikbare informatiebronnen kunnen interpreteren, analyseren en evalueren.

Voor de economische vakken betreft dit met name statistische gegevens zoals grafieken en tabellen. Door het inzetten van oplossingsstrategieën zoals het doorlopen van een stappenplan moeten leerlingen meer en meer vaardig worden in het verwerken van informatie.

Het CBS ontwikkelt data, die niet alleen interessant maar ook behulpzaam kunnen zijn voor leerlingen in het ontwikkelen van de bovengenoemde informatievaardigheden. Omdat de CBS gegevens niet altijd bruikbaar gemaakt zijn voor het onderwijs wordt er in het economie onderwijs nog lang niet optimaal gebruik gemaakt van deze statistische “schatkamer”. Daarom is het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel gevraagd om delen van het CBS materiaal geschikt te maken voor de verschillende schooltypes binnen het voorgezet onderwijs.

In totaal zijn er acht lessen ontwikkeld. Twee lessen voor VMBO onderbouw, twee voor VMBO bovenbouw, twee lessen voor HAVO/VWO onderbouw en twee lessen voor HAVO/VWO bovenbouw.

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek