Volledige vrije mededinging

Dit experiment behelst een kaartspel om het prijshoeveelheidsevenwicht te illustreren dat wordt gegeven door het snijpunt van de collectieve vraag- en aanbodcurves. Deelnemers krijgen aan het begin van iedere speelronde een kaart uitgedeeld. De kaartsoort is niet van belang; alleen de kleur en het nummer telt; rode kaarten geven de betalingsbereidheid aan, zwarte kaarten staan voor de kosten.

Gedurende een korte periode mogen de deelnemers door de klas lopen om tot een deal te komen. Dat is een prijs die hoger is dan de waarde op de zwarte kaart en lager dan de waarde op de rode kaart. Iedere deal wordt gemeld aan de docent die de kaarten inneemt en de tot stand gekomen prijs op het bord noteert. Deelnemers die tot een deal zijn gekomen gaan weer zitten op hun plaats, registeren de deal op hun registratieformulier, en wachten tot de speelronde is afgelopen. Als de tijd is verstreken gaat iedereen zitten, worden alle kaarten ingeleverd, en worden de kaarten opnieuw uitgedeeld voor de volgende speelronde.

Leerdoelen in deze video:

  • Illustratie van het evenwicht dat wordt gegeven door het snijpunt van de collectieve vraag- en aanbodcurves;
  • illustratie van het prijsmechanisme;
  • het maken van de vertaalslag van het theoretische begrip Volledige Vrije Mededinging naar praktijksituaties.

Voor een uitgebreide beschrijving zie 2006 Hinloopen en Soetevent.

Fase 1 Voorbereiding

Benodigdheden voor in de klas:

  • Voor alle leerlingen de instructies
  • Een kaartspel
  • Registratieformulieren
  • Een prijs voor de winnaar

Aandachtspunten

  • Er moet een open ruimte worden gecreĆ«erd die voldoende groot is voor alle deelnemers om rond te lopen zodat er een kans bestaat dat iedereen alle anderen uit de klas tegen het kan lijf lopen;
  • Zorg dat na afloop van iedere speelronde alle kaarten weer zijn ingeleverd.

Fase 2 Instructie aan de leerlingen

https://www.youtube.com/watch?v=NTTTVIAjBOs

De instructie bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is de algemene instructie van het doen van een experiment. Hierin worden de algemene spelregels van het doen van een experiment vertelt. Het volgende onderdeel is de experiment specifieke instructie en bestaat uit het samen lezen van de instructie die bij de beschrijving van het experiment zijn gegeven.

Fase 3 Uitvoering van het experiment

https://www.youtube.com/watch?v=zobuwjgQVO4

Het uitvoeren van het experiment bestaat uit het uitdelen van de registratieformulieren en kaarten, waarna de eerste ronde gespeeld kan worden. Na het spelen van de eerste ronde worden de kaarten ingenomen en opnieuw uitgedeeld, waarna de tweede ronde kan beginnen. Aanbevolen wordt om 8 ronden te spelen.

Fase 4 Debriefing / Nabespreken van het experiment

https://www.youtube.com/watch?v=UY2h5Rk7oGg

In de debriefing worden de resultaten van het experiment besproken en worden de leerdoelen duidelijk gemaakt.

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek