Cournot

Dit experiment illustreert de wederzijdse interactie tussen bedrijven in een homogeen oligopolie. Alle leerlingen hebben de rol van verkoper in een markt. De vraag is gegeven en is voor iedere markt hetzelfde. Op iedere markt zijn slechts vijf verkopers actief, die elke ronde aangeven welke hoeveelheid ze die ronde willen aanbieden. De som van de individuele hoeveelheden is de aangeboden hoeveelheid. De evenwichtsprijs in de ronde is de prijs waarvoor de gevraagde en aangeboden hoeveelheid aan elkaar gelijk zijn. De winst van de individuele verkoper in een ronde is dan gelijk aan het verschil tussen de prijs en zijn marginale kosten vermenigvuldigd met het aantal eenheden dat hij heeft aangeboden.

Leerdoelen in deze video: Het aan de lijve ondervinden van hoe acties van andere verkopers jouw winst beïnvloeden Het begrijpen van concurrentie op een oligopolie waarin bedrijven concurreren in hoeveelheden Het leggen van een verband tussen deze merkt en het gevangenenprobleem en begrijpen hoe ook hier sprake is van een spanning tussen individuele en collectieve rationaliteit De coördinerende rol van het marktmechanisme in het bereiken van doelmatigheid opmerken: na een aantal ronden bieden de verkopers met de laagste marginale kosten het grootste aantal eenheden aan Het begrijpen van de rol die reputatie speelt in de beslissingen van verkopers Het toepassen van de resultaten van dit experiment op andere markten die worden gekenmerkt door een oligopolistische vorm en hoeveelheidconcurrentie. Voor een uitgebreide beschrijving zie 2006 Hinloopen en Soetevent.

Fase 1 Voorbereiding

Benodigdheden voor in de klas

  • Instructie, verkoop- en registratie formulier voor leerlingen

Aandachtspunten

  • Leerlingen in dezelfde markt mogen niet met elkaar communiceren
  • Leerlingen mogen van elkaar niet weten welke marginale kosten ze hebben

Zie uitgebreid [cournotinstructie](/uploads/pdf/cournotinstructie (1).pdf).

Fase 2 Instructie aan de leerlingen

https://www.youtube.com/watch?v=DmdJscMNEVA

De instructie bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is de algemene instructie van het doen van een simulatie. Hierin worden de algemene spelregels van het doen van een experiment vertelt. In het tweede deel van dit fragment wordt de experiment specifieke instructie gegeven.

Fase 3 Uitvoering van het experiment

https://www.youtube.com/watch?v=W–OkoCpbuQ

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6dCzvnlMUMI

Het uitvoeren van de experiment bestaat uit dat iedere leerling opgeeft hoeveel eenheden hij aanbied op de markt. Vervolgens wordt de marktprijs bepaald en kan de leerling zijn winst uitrekenen. Op basis van deze informatie wordt een nieuwe hoeveelheid aangeboden. Dit herhaalt zich een aantal ronden.

De marginale kosten verschillen per leerling. Om de resultaten met elkaar te vergelijken moeten de leerlingen met marginale kosten van:

  • 14 de totale winst vermenigvuldigen met 1.4
  • 18 de totale winst vermenigvuldigen met 2.1
  • 24 de totale winst vermenigvuldigen met 4.7
  • 30 de totale winst vermenigvuldigen met 18.8

Fase 4 Debriefing / Nabespreken van het experiment

https://www.youtube.com/watch?v=pJIyZ9pVXyA

In de debriefing worden de resultaten van het experiment besproken en worden de leerdoelen duidelijk gemaakt.

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek