Pilot materiaal VWO

Modules economie voor de bovenbouw van vwo zijn door het SLO ontwikkeld als experimenteel conceptlesmateriaal in de pilot voor het economieprogramma, gebaseerd op het advies van de tweede commissie Teulings. Dit programma zal ingevoerd worden vanaf het schooljaar 2011/2012.

De modules kunnen door scholen gedownload worden; het staat hen vrij dit materiaal te gebruiken en/of aan te passen. De modules zijn nog in ontwikkeling. In 2011 komen nog vernieuwde versies van de modules 8, 1 en 2. De modellen 9 e.v. blijven hetzelfde, op een paar kleine aanpassingen na. De volgende modules met antwoorden en docentenhandleiding zijn beschikbaar:

1&2. Introductie
3. Markt
4. Sparen en lenen
5. Levensloop
6. Ruilen over de tijd
7. Vraag en aanbod
8. Marktmacht en marktvormen
9. Speltheorie
10. Collectieve goederen
11. Risico en informatie
12. Risico, informatie en beleggen
13. Welvaart
14. Internationale handel
15. Inkomen en groei
16. Goede tijden, slechte tijden
Samengevat

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek