Video's experimenten

Het expertisecentrum heeft van een aantal experimenten instructiemateriaal op video gemaakt. De opbouw van dit materiaal is steeds gelijk. Gestart wordt met een video waarin het gehele experiment wordt getoond. Daarna volgt een korte beschrijving van het experiment met de gewenste leerdoelen en indien beschikbaar een link naar een uitgebreide beschrijving van het experiment.

Bij het uitvoeren van een experiment worden de volgende fases doorlopen:

  • Voorbereiding
  • Instructie aan de leerlingen
  • Uitvoering van het experiment
  • Debriefing / Nabespreken van het experiment
  • Transfer / Verwerkingsopdrachten

Zie voor uitgebreide instructie Klaslokaal experimenten, games en simulaties in het economieonderwijs.

Onder de korte beschrijving wordt de video opgedeeld naar ieder fase. Wilt U bijvoorbeeld alleen naar de uitvoering van een experiment kijken, dan kunt u naar beneden scrollen tot de fase Uitvoering van experiment.

Van de volgende experimenten is instructiemateriaal:

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek