10. Collectieve goederen

De module 10 Collectieve goederen en externe effecten heeft de volgende inhoudsopgave:

 1. Verschillende soorten goederen en speltheorie
  1.1 Het gevangenendilemma
  1.2 Verschillende soorten goederen
 2. Collectieve goederen
  2.1 Voorbeelden van collectieve goederen
  2.2 Het free rider probleem
  2.3 Hoe worden collectieve goederen betaald?
  2.4 Collectieve goederen en een kosten-baten analyse
  2.5 De optimale hoeveelheid van een collectief goed
 3. Common goods (gemeenschappelijke goederen of middelen)
  3.1 The tragedy of the commons
 4. Eigendomsrechten en privatisering
  4.1 Het belang van eigendomsrechten
  4.2 Nationaliseren en privatiseren
 5. Externe effecten
  5.1 Introductie
  5.2 Positieve en negatieve externe effecten
  5.3 De optimale omvang van externe effecten
 6. Manieren om externe effecten te beïnvloeden
  6.1 Hoe kan het maatschappelijk gewenste optimum worden bereikt?
  6.2 Overheidsingrijpen
  6.3 Particuliere oplossingen
  6.4 Het bepalen van eigendomsrechten

Download de module Collectieve goederen en externe effecten. De antwoorden van de opdrachten in deze module staan in Antwoorden Module 10. Zie voor instructies de Docentenhandleiding Module 10.

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek