Lemons market

Dit experiment behelst een verkoopspel om te illustreren dat als gevolg van asymatrische informatie alleen nog maar slechte kwaliteit (lemons) op een markt worden verkocht.

Deel 1 Instructie aan de leerlingen en uitvoering

https://www.youtube.com/watch?v=FEFlZDXugZA

Deel 2 Debriefing / Nabespreken van het experiment

https://www.youtube.com/watch?v=1YjfA--2Omw

Vanwege de lengte van de film, is het experiment in twee filmfragmenten opgedeeld.

Gedurende een korte periode mogen de deelnemers door de klas lopen om tot een deal te komen. De kopers kopen een auto van de verkopers. De prijs is niet onderhandelbaar. Afhankelijk van de ronde is de kwaliteit bekend of onbekend bij de verkoper als de auto wordt gekocht. Voor de verkoper geldt dat per ronde de kwaliteit een gegevens is of dat hij deze zelf mag bepalen.

Leerdoelen in deze video:

  • Illustratie van asymmetrische informatie
  • Illustratie van averechtse selectie
  • Illustratie van moreel wangedrag
  • Illustratie van marktfalen

Zie voor een uitgebreide beschrijving de “handleiding bij tweedehandsautomarkt“, “invulblad auto’s“, “invulblad vraagprijs” en “instructie presentatie” (download ppt)

Fase 1 Voorbereiding

Benodigdheden voor in de klas:

  • de instructies op power point
  • briefjes met een auto erop om de kwaliteit te noteren
  • briefjes om de verkoopprijs te noteren
  • een prijs voor de winnaar

Aandachtspunten

  • Er moet een open ruimte worden gecreëerd die voldoende groot is voor alle deelnemers om rond te lopen zodat er een kans bestaat dat iedereen alle anderen uit de klas tegen het kan lijf lopen;

Fase 2 Instructie aan de leerlingen

https://www.youtube.com/watch?v=T9EibqhuvTA

De instructie bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel is de algemene instructie van het doen van een experiment. Hierin worden de algemene spelregels van het doen van een experiment vertelt.In het tweede gedeelte van dit fragment wordt de experiment specifieke instructie gegeven die en bestaat uit het samen lezen van de instructie in de powerpoint.

Ronde1

https://www.youtube.com/watch?v=MpzPvmt2F4k

Per ronde wordt de instructie aangepast. In de eerste ronde worden prijs en kwaliteit van de auto door de verkoper bepaald en vervolgens getoond aan de kopers.

Extra instructie voor ronde 1

https://www.youtube.com/watch?v=MpzPvmt2F4k

Instructie ronde 2: De kwaliteit van de auto is voor de verkoper een gegeven. Toont bij de verkoop van de auto deze informatie niet aan de verkoper, alleen de prijs vertoont.

Extra instructie voor ronde 2

https://www.youtube.com/watch?v=LaMGuB1yISo

Instructie ronde3: De kwaliteit en de prijs van de auto worden door de verkoper bepaald. De verkoper toont alleen de verkoopprijs aan de koper.

Extra instructie voor ronde 3

https://www.youtube.com/watch?v=YyDe-WsagbA

Fase 3 Uitvoering van het experiment

Het uitvoeren van het experiment bestaat uit het uitdelen van de registratieformulieren, briefjes waarop de verkoopprijs genoteerd kan worden en een papiertje met daarop de auto. In iedere ronde worden auto’s verkocht, waarna de instructie wordt uitgebreid.

Uitvoering ronde 1

https://www.youtube.com/watch?v=tIvUN-Tarv0

Uitvoering ronde 2

https://www.youtube.com/watch?v=t1cWt-RQTAM

Uitvoering ronde 3

https://www.youtube.com/watch?v=7g1NI_WUN00

Fase 4 Debriefing / Nabespreken van het experiment In de debriefing worden de resultaten van het experiment besproken.

Debriefing/nabespreking 1

https://www.youtube.com/watch?v=TEwbo3ViNqU

En worden de leerdoelen duidelijk gemaakt.

Debriefing/nabespreking 2

https://www.youtube.com/watch?v=nN5TpTrVNHY

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek