13. Welvaart

De module 13 Wat is welvaart? heeft de volgende inhoudsopgave:

 1. Wat is welvaart?
  1.1 De evolutie van het welvaartsbegrip
  1.2 Maatstaven voor de Welvaart
 2. Hoe beïnvloedt de overheid de welvaart via heffingen en subsidies?
  2.1 Kostprijsverhogende belastingen
  2.2 De gevolgen van de indirecte belasting voor de markt.
  2.3 Prijsverlagende subsidies
 3. Hoe beïnvloedt de overheid de welvaart via interventieprijzen?
  3.1 Minimumprijzen
  3.2 Een maximumprijs
 4. Slotopdracht: Overheidsingrijpen in een onvolkomen markt

Download de module Wat is welvaart?. De antwoorden van de opdrachten in deze module staan in Antwoorden module 13. Zie voor instructies de Docentenhandleiding module 13.

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek