+31 (0)20 547 26 037

1e graad LIO dag 26-03-18

Op maandag 26 maart 2018 vindt de interactieve landelijke LIO-dag plaats, georganiseerd door de lerarenopleiding Economie en Bedrijfswetenschappen in Groningen.

Je bent van harte welkom bij Campus Groningen, locatie Zernike, Duisenberg Building (Gebouwnummer 5412).

We hebben een inspirerend en veelzijdig programma samengesteld, met volop mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen. Vanaf 9.45 uur is de inloop in lokaal 25 en 28. Na de opening om 10.10 uur door Professor Klaas van Veen ga je eerst aan de slag in gemengde groepen met een startopdracht. 

Om 11.00 uuris er een boeiende lezing door dr. Marc Kramer over Behavioural Finance. Klik hier voor de lezing

Na de lunch zijn er 3 workshoprondes. Tussen de workshops door werk je in jouw groep aan de opbouw van een congresposter. De dag eindigt met een tentoonstelling van congresposters (en een borrel).

 Gebruik deze dag om je te voeden met nieuwe ideeën bruikbaar voor jouw eerstvolgende les!

De workshops waaruit je kunt kiezen zijn:

Betekenisvol ondernemen  – hoe doe je dat? - Day for Change
Winst maken en bijdragen aan een betere wereld hoeven elkaar niet te bijten. Sterker nog, hier ligt de toekomst. Hoe bereid je leerlingen daar succesvol op voor? Hoe motiveer je hen en geef je praktisch vorm aan thema’s als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de drie Ps van People, Planet en Profit? In deze workshop gaan we concreet met deze vragen aan de slag. 
Klik hier voor de presentatie

Misconcepties – Ton van Haperen  (Leiden)
Door een ceteris paribus voorwaarde te vergeten in de uitleg, maakt de verschuiving van of langs de vraaglijn onbegrijpelijk. Dit soort fouten veroorzaakt veel onrust bij leerlingen. Zo raar is dat niet. In deze workshop zal aandacht worden besteed aan dit soort slordigheden en misconcepties. Bij de workshop is gebruik gemaakt van de Open Universiteit publicatie van Ton van Haperen: 25 Casussen – van economische informatie naar economische kennis.
Klik hier voor de presentatie
Ondersteunend materiaal

Differentiëren – Wim van Kleef (Amsterdam - UvA)
Het woord differentiëren is voor wiskundigen geen onbekend begrip. Voor verzekeringsbedrijven is het ook al geen vreemd begrip. Voor docenten in voortgezet onderwijs lijkt differentiëren wel een nieuw modern begrip. Meestal begrijpen we wel dat differentiëren verstandig is gezien de verschillende leerbehoeften van leerlingen, maar we vinden het heel moeilijk om differentiëren te implementeren in het klaslokaal. Veel docenten vinden het verrassend om te horen dat ze vermoedelijk wel het een en ander aan differentiëren. Het wordt meestal thuis niet voorbereid en tijdens gaat differentiëren tamelijk onbewust. 

In de workshop komen enkele vragen aan de orde:
Wat is differentiëren?
Kort antwoord daarop is de wijze waarop de leraar omgaat met verschillen tussen leerlingen.

Waarom zou je differentiëren?
Kort antwoord daarop is om te stimuleren dat elke leerling maximaal leerrendement uit een les haalt.

Op welke manieren kun je differentiëren?
Kort antwoord daarop is via de instructietijd, via de lesdoel, via de werkvormen etc.

Doel van de workshop is in ieder geval dat de deelnemers na afloop van de workshop beter in staat zijn in hun lesvoorbereiding en lesuitvoering rekening te houden met de manier waarop men kan omgaan met verschillen tussen leerlingen.
Klik hier voor de presentatie, presentatie 2

Vergrijzing in de context – Hans Goudsmit (Amsterdam VU)
Aan de hand van de kernbegrippen in de te geven lessen bepalen we de didactiek. Het kapitaaldekkingsstelsel en het omslagstelsel zijn abstracte begrippen die vragen om een inductieve aanpak, van context naar concept. Maar hoe doe je dat?
 

De valkuilen van Samenwerkend leren – Peter van der Veen (UvA)
In deze workshop zullen een aantal eenvoudige samenwerkingsvormen worden uitgevoerd, waarbij mn. de valkuilen aan het licht zullen komen. In de workshop zal worden aangesloten bij de theorie van Samenwerkend leren van Sebo Ebbens &  Simon Ettekoven en Activerende didactiek van Carel van der Burg & Helen Sijsling. Dit alles gebeurt wel binnen de economische context.
Klik hier voor de presentatie

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek