Speltheorie

Speltheorie – Prof. dr. J. (Jeroen) Hinloopen

Kennis van de speltheorie is van belang om dilemma’s te begrijpen in het onderhandelen en samenwerken; het publieke en individuele belang kunnen strijdig zijn. In de economie is speltheorie verbonden aan het concept ‘samenwerken en onderhandelen’, maar ook aan het concept ‘markt’. Ook komen economische begrippen aan de orde als: gevangenendilemma, dominante strategie, Nash evenwicht, reputatie effecten, behaalde spelen en binding. Deze worden toegelicht aan de hand van situaties zoals de supermarktoorlog, of het toetreden tot markten. Maar ook zaken als het al dan niet realiseren van collectieve voorzieningen (dijken, vuurtorens, etc)

Powerpoint van de lezing

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek