1e graad LIO dag 28-03-11

De vierde liodag voor eerste graad studenten is op 28 maart 2011 in Amsterdam gehouden op de Universiteit van Amsterdam.

Centrale Lezing: Lenie Kneppers – “ill-structured-opdrachten”

De lezing maakt duidelijk wat “Ill-structured-opdrachten” zijn, en aan de hand van het voorbeeld van de taxi-bedrijven-casus wordt verteld over het belang van de aansturing en vormgeving van zo’n opdracht (stappenplannen e.d.)

Bij deze workshop is gebruik gemaakt van de volgende Powerpoint.

Workshop 1. Misconcepties

– Ton van Haperen

Door een ceteris paribus voorwaarde te vergeten in de uitleg, maakt de verschuiving van of langs de vraaglijn onbegrijpelijk. Dit soort fouten veroorzaakt veel onrust bij leerlingen. Zo raar is dat niet. In deze workshop zal aandacht worden besteed aan dit soort slordigheden en misconcepties

Bij de workshop is gebruik gemaakt van de Open Universiteit publicatie van Ton van Haperen: 25 Casussen – van economische informatie naar economische kennis.

Workshop 2. Debat als lesvorm bij economie

– Hans Goudsmit

Met behulp van een debat over een onderwerp kan van een context naar een concept gewerkt worden. Aan de hand van de discussie over “Wat doen we met onze oudjes” (context) wordt het concept “ruilen over de rijd” verdiept.

Powerpoint: Debat

https://www.youtube.com/watch?v=Yx91v5IBQxA

Workshop 3. Rekenvaardigheden

– Wim van Kleef

Klagen over een gebrek aan rekenvaardigheden heeft geen enkele zin. Het heeft ook geen zin te klagen over de kwaliteit van het rekenonderwijs op basisscholen of in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Bovendien: leerlingen kunnen er weinig aan doen plus docenten die in de klas hun beklag doen over de rekenvaardigheden van hun leerlingen, hebben een ontmoedigend effect op hun leerprestaties.

Leerlingen kunnen geen staartdeling maken. Is dat erg ? Welnee, daar heb je toch rekenmachines voor.

Vaststellen wat leerlingen kennen en kunnen en dat als vertrekpunt nemen, dat heeft zin. En het is waar: aan sommige rekenvaardigheden wordt in het hedendaagse onderwijs niet meer zo veel aandacht geschonken als vroeger. Maar er zijn ook rekenvaardigheden voor teruggekomen die in ‘onze tijd’ onbekend waren en/of ondergewaardeerd werden.

De workshop zal gaan over aansluiten bij de rekenvaardigheden waarover een leerling beschikt. Hoe doe je dat doen en waar moet je op letten ?

De workshop zal verder gaan over betekenisvol economisch rekenen. Daarbij begrijpt een leerling wat hij aan het berekenen is. De uitkomst heeft voor de leerling in kwestie betekenis. Dat is belangrijk, want kennis zonder betekenis, is geen lang leven beschoren.

Tot slot worden enkele onderzoeksbevindingen gepresenteerd naar aanleiding van een toets over het rekenen met procenten en die afgenomen is onder derdeklassers. Daarbij stond de vraag centraal: wat kunnen zij wel en wat kunnen zijn niet? En wat doe je daar vervolgens mee?

Bij de workshop is gebruikt gemaakt van het volgende document. Zie voor meer informatie katern Rekenvaardigheden.

Workshop 4. De kracht van visualisatie in het economie-onderwijs

– Geert Hoevers en Louwrens Wouda

Big Picture:

 • Hoe komt het dat visualisaties zo’n krachtig middel zijn in het economieonderwijs? Beeld en brein
 • Een snel voorbeeld
 • Allemaal een beeld scheppen van de personele inkomensverdeling van Nederland
 • Analyse van een pak koffie
 • Wereldcafé met best practices van visualisaties, gemaakt door deelnemers aan de workshop
 • Rijk naar huis
 • De deelnemers worden uitgenodigd om thuis als voorbereiding voor de workshop de beste visualisatie uit te kiezen die zij in hun onderwijs dit studiejaar hebben gebruikt.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een schema, een serie grafieken, een conceptmap of een tekening van Fokke en Sukke die je met succes in de economieles gebruikt hebt.

Schrijf er een korte gebruiksaanwijzing bij voor een collega. Kopieer deze gebruiksaanwijzing samen met de visualisatie 5 keer en neem die kopieën mee naar de workshop.

Workshop 5. Flipcamera als inspiratiebron bij economie en M&O

– Peter van der Veen

Met een Flipcamera kan je snel een filmpje maken en meteen laten zien in de les. Hoe kan dit in de lessen economie en M&O inzetten als een activerende werkvorm.

Workshop 6. Bizzkidz en Bizzgames educatieve games

– Joost Schouten (BitPress Educatie, www.bitpress.nl)

In de Bizzkidz en Bizzgames ondernemingssimulaties vormen leerlingen het managementteam van een fictieve onderneming. In een spannende en dynamische marktomgeving nemen zij elke ronde online hun beslissingen en proberen ze de concurrenten te slim af te zijn. Tijdens deze hands-on workshop gaan jullie zelf aan de slag met deze educatieve game en voor de winnaar is er een leuke attentie. Meer informatie op www.bitpress.nlen www.bizzgames.nl.

Workshop 7. M&O, Back to business!!! -Dit vak kan zò veel interessanter

– Quincy Elvira

Het schoolvak M&O is een essentiële bagage voor de afgestudeerde middelbare school scholier van morgen.

Het vak M&O geeft veel mogelijkheden om het vak echt interessant te maken voor leerlingen. Het grotendeels ontbreken van relevante theorievorming, weinig samenhang binnen de domeinen, en teveel feitenkennis, waardoor de toepasbaarheid (beleid en analyse) beperkt is (Boot, 2004) lijken die interesse van leerlingen bij het het vak Management en Organisatie te remmen. Daarnaast geven leerlingen vaak aan dat ze M&O saai vinden om uiteenlopende redenen.

Echter, interesse in het schoolvak is een voorwaarde om überhaupt leren te kunnen ontplooien bij leerlingen. Tijdens deze workshop zullen een aantal concrete voorbeelden gepresenteerd worden om de les daadwerkelijk interessant te maken voor leerlingen en een antwoord te geven op enkele gebreken van het vak M&O. Tijdens deze workshop zal de nadruk leggen op de volgende vragen:

 • Wat heeft de Lion King te maken met leiderschapsstijlen?
 • Hoe kun je bij het bekijken van commercials het hoger orde denken bevorderen bij leerlingen?
 • Hoe kun je de samenhang tussen de verschillende domeinen bevorderen?
 • Hoe krantenartikelen, het GOUD voor je lessen kunnen zijn?
 • Hoe kun je met een quiz-vorm de voorkennis van leerlingen op een effficiente manier in kaart brengen?
 • Hoe radiofragmenten in de klas het denken binnen M&O kan bevorderen?

PS: Bij deze workshop wordt een hoge mate activiteit verwacht van deelnemers.

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek