1e graad LIO dag 26-03-12

De vijfde lio-dag voor de eerste graad leraren in opleiding heeft op 26 maart 2012 plaats gevonden op de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Programma

  • 09:45 – 10:00 Ontvangst
  • 10:00 – 11:00 Centrale lezing: Grijp de buitenkans – Eric Welp
  • 11:05 – 11:50 Workshopronde 1 (Workshop 1,2,3)
  • 11:55 – 12:40 Workshopronde 2 (Workshop 1,2,3)
  • 12:45 – 13:45 Lunch
  • 13:50 – 14:35 Workshopronde 3 (Workshop 4,5,6)
  • 14:40 – 15:25 Workshopronde 4 (Workshop 4,5,6)
  • 15:30 – 16:00 Borrel

Centrale lezing: Grijp de buitenkans

– Eric Welp

De kracht van ondernemend onderwijs ligt besloten in het omzetten van ideeën naar daden; (onderwijskundige) kansen zien en benutten. Ondernemen gaat nl over gedrag, daagt school, docent en leerling uit om samen met partners (zoals ondernemingen, ouders, zzp’ers etc.) op zoek te gaan naar realistische toepassingsmogelijkheden van onderwijs . De eigen professionaliteit uitdragen, van binnen naar buiten, en de externe expertise van partners/ondernemers benutten, van buiten naar binnen.

Stichting GrijpdeBuitenkans heeft de afgelopen jaren i.o.v. OCW en EL&I meer dan 500 docenten in pilots getraind. Eric Welp is voorzitter van deze stichting en tevens werkzaam voor SLO. In zijn presentatie deelt hij zijn resultaten met jullie. Als platform Ondernemend Onderwijs is de stichting inmiddels uitgegroeid tot landelijk spin in het web en de schakel tussen onderwijs en ondernemerschap.

Graag stellen wij ons netwerk, middelen en ervaringen ook voor jullie beschikbaar! Een buitenkans

De gebruikte Powerpoint bij de presentatie.

Workshop 1 Visuele ondersteuning op het bord bij het uitleggen bij Economie en M&O

– Jolanda Suijker (HAN).

De begrippen en concepten die we behandelen bij Economie en M&O zijn vaak best abstract voor leerlingen. Het kan dan helpen om een tekening op het bord te zetten ter ondersteuning van de uitleg. Zeker voor leerlingen die minder talig en meer beeldend denken kan dat helpen. Ik laat een aantal voorbeelden zien uit mijn lespraktijk (Economie-en M&O lessen, bovenbouw) waarbij tekeningen de uitleg ondersteunen. Verder kijken we in deze workshop naar voorbeelden van het gebruik van animaties om economische verschijnselen duidelijk te maken en gaan de deelnemers zelf aan de slag met het ontwerpen van visuele ondersteuning. Een down-to-earth workshop met handvatten voor de praktijk.

Workshop 2 Rekenvaardigheden

– Wim van Kleef (UvA)

Klagen over een gebrek aan rekenvaardigheden heeft geen enkele zin. Het heeft ook geen zin te klagen over de kwaliteit van het rekenonderwijs op basisscholen of in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Bovendien: leerlingen kunnen er weinig aan doen plus docenten die in de klas hun beklag doen over de rekenvaardigheden van hun leerlingen, hebben een ontmoedigend effect op hun leerprestaties.

Leerlingen kunnen geen staartdeling maken. Is dat erg ? Welnee, daar heb je toch rekenmachines voor.

Vaststellen wat leerlingen kennen en kunnen en dat als vertrekpunt nemen, dat heeft zin. En het is waar: aan sommige rekenvaardigheden wordt in het hedendaagse onderwijs niet meer zo veel aandacht geschonken als vroeger. Maar er zijn ook rekenvaardigheden voor teruggekomen die in ‘onze tijd’ onbekend waren en/of ondergewaardeerd werden.

De workshop zal gaan over aansluiten bij de rekenvaardigheden waarover een leerling beschikt. Hoe doe je dat doen en waar moet je op letten ?

De workshop zal verder gaan over betekenisvol economisch rekenen. Daarbij begrijpt een leerling wat hij aan het berekenen is. De uitkomst heeft voor de leerling in kwestie betekenis. Dat is belangrijk, want kennis zonder betekenis, is geen lang leven beschoren.

Tot slot worden enkele onderzoeksbevindingen gepresenteerd naar aanleiding van een toets over het rekenen met procenten en die afgenomen is onder derdeklassers. De vraag die daarbij centraal stond was: wat kunnen zij wel en wat kunnen zijn niet ? En wat doe je daar vervolgens mee ?

Workshop 3 Webcast

– Jeffrey Brouwer, Mirjam Haenen, Tara van Helden en Barry Jansen (Rijks Universiteit Leidein)

In deze workshop wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten van het gebruik van de webcast. Niet alleen worden vragen beantwoord als wat is een webcast en hoe kan de webcast worden ingezet bij het (bedrijfs)economisch onderwijs maar ook zal in workshop ruimte zijn voor het zelf maken van een webcast.

Gebruikte Powerpoint en instructiemateriaal.

Workshop 4 Werkvormen

– Louwrens Wouda en Mark Eldering (RUG)

Hoe kun je op een leuke, leerzame manier lesgeven en tegelijkertijd de kennis en vaardigheden van leerlingen vergroten? Een deel van het antwoord op deze vraag ligt in het veel en gevarieerd gebruiken van verschillende (activerende) werkvormen. Daarbij moet de gekozen werkvorm niet alleen aansluiten bij het onderwerp, maar ook recht doen aan de verschillen tussen leerlingen. Lio-s van de RUG hebben dit schooljaar een grote diversiteit aan werkvormen ontwikkeld en in de praktijk toegepast. In elke workshop worden er 7 gepitchd. Deelnemers bepalen welke 2 werkvormen uitvoerig aan bod komen.

Workshop 5 Bizzkidz en Bizzgames educatieve games – Joost Schouten (BitPress Educatie, www.bitpress.nl)

Doel van de workshop: In de Bizzkidz en Bizzgames ondernemingssimulaties vormen leerlingen het managementteam van een fictieve onderneming. In een spannende en dynamische marktomgeving nemen zij elke ronde online hun beslissingen en proberen ze de concurrenten te slim af te zijn. Tijdens deze hands-on workshop gaan jullie zelf aan de slag met deze educatieve game en voor de winnaar is er een leuke attentie. Meer informatie op www.bizzkidz.nl en www.bizzgames.nl.

Aanvullend materiaal Aandelenmarktspel en Handel en Wandel.

Workshop 6 Een oplossingsstrategie voor aselecte informatie / prisoners dilemma

– Hans Goudsmit (VU)

In deze workshop wordt ervaring opgedaan met het doen van een experiment waarin aselecte informatie en het prisoners dilemma centraal zullen staan

Gebruikte Powerpoint en excelsheets.

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek