Welvaart

Welvaart – Prof. dr. E.E.C. (Eric) van Damme

Het begrip welvaart is de afgelopen jaren onderwerp van discussie geweest. Verschillende inzichten hebben zich niet alten verenigingen. Het is daarom goed om nogmaals uitgebreid stil te staan bij dit begrip. Het is van belang om inzicht te krijgen in de mechanismen die op lange termijn de welvaart bepalen. De volgende economische begrippen komen hierbij aan de orde: consumenten en producentensurplus, het nationaal product als beperkte welvaartsmaatstaf, Harberger driehoekjes, doelmatigheid en externe effecten. Aan de hand van verschillende situaties (zoals de belastingheffing, milieu, defensie) zullen deze concepten worden toegelicht.

Powerpoint van de lezing.

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek