Symposium 5 oktober 2012

Op het 3e symposium van het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel en het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken zijn twee workshops gegeven over de twee economische publicaties van het Expertisecentrum op 5 oktober 2012 zijn gepresenteerd.

Workshop 1. Economie in context

– Lenie Kneppers en Rianne van der Lugt.

In het bovenbouw van het vak Economie wordt sinds de invoering van het nieuwe programma – Teulings – nadruk gelegd op het leren van economische kennis en vaardigheden door het werken met contexten. Het gaat daarbij om authentieke problemen, waarbij geen eenduidige oplossing is. In de literatuur zijn ze bekend onder de naam ill-structured problems.

In de praktijk blijkt dat bij het werken aan deze problemen enige structurering nodig is, al kan die na verloop van tijd afnemen. Het gaat dan ook voornamelijk om de processtructurering.

Ook in het VMBO lijkt het zinvol om met dit soort opdrachten te werken. Het maken van de opdrachten is echter lastig. Deze publicatie bevat een aantal voorbeeldopdrachten die zo, of in een iets aangepaste vorm, in de klas kunnen worden uitgevoerd. Tevens wordt getoond hoe deze opdrachten vorm kunnen krijgen, zodat leraren worden geholpen zelf dit soort opdrachten te maken.

Powerpoint en Publicatie

Workshop 2. Taal gericht vakonderwijs

– Lenie Kneppers en Hans Goudsmit

Deze publicatie is bedoeld als handreiking voor opleiders en docenten voor het basis- en voortgezet onderwijs die aan de slag willen gaan met taalgericht vakonderwijs.

De mens- en maatschappijvakken doen een groot beroep op detaalvaardigheid van leerlingen: bij het lezen van schoolboek- en andere teksten, maar ook bij het schrijven en samen praten over het vak. Taalgericht vakonderwijs is een didactische benadering die zich expliciet richt op de talige aspecten van het vak en dient als basisvoor deze publicatie. Het eerste deel is meer algemeen van aard. Het gaat in op specifieke kenmerken van de taal die gebruikt wordt bij de mens- en maatschappijvakken en bespreekt de rol van lezen,spreken en schrijven bij deze vakken. Vervolgens worden concrete lesvoorbeelden gepresenteerd van hoe lerarenopleiders aandacht besteden aan taalgericht vakonderwijs in hun eigen opleiding en hoe docenten dit doen in hun lessen. De voorbeelden zijn zowel gericht op het basis- als het voortgezet onderwijs.

Powerpoint en Publicatie.

Gebruikte video:

https://www.youtube.com/watch?v=q08lBPnLS8I

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek