Nascholing IS-MB-GA model

“Leerlingen gaan het pas zien, als je het zelf door hebt”

In het komend schooljaar zal voor de eerste keer het IS-MB-GA model onderdeel zijn van het eindexamenprogramma Algemene Economie voor het vwo. Docenten moeten dus binnenkort dit model in hun klassen over het voetlicht brengen. Bij navraag geven docenten echter aan zich nog niet competent te voelen om met dit model in de klas aan het werk te gaan. Daarentegen weet elke docent, dat je de stof pas op een goede manier kan overbrengen als je zelf voldoende boven de stof staat.

Daarom organiseert het Expertisecentrum Economie en Handel op 21 april in Utrecht een nascholingscursus, waarin het model stap voor stap uit de doeken wordt gedaan. Door te werken met kleine groepen in de vorm van een werkcollege, kunnen docenten actief met de stof aan de gang en direct hun vragen stellen. Daarnaast wordt het model op verschillende niveaus aangeboden, waardoor het werkcollege aansluit bij de aanwezige voorkennis. In de middag worden manieren aangereikt, waarop de docent het model in de klas kan aanbieden.

Indeling van de dag

09.30 - 10.00    Ontvangst met koffie en thee
10.00 - 10.20    Korte introductie
10.30 - 12.30    Werkcollege – een keuze uit drie mogelijkheden; A, B of C
12.30 - 13.15    Lunch
13.15 - 14.15    Workshop ronde 1 - een keuze uit drie mogelijkheden; 1, 2 of 3
14.25 - 15.25    Workshop ronde 2 - een keuze uit drie mogelijkheden; 1, 2 of 3

Ochtend sessies

Werkcollege A: Hoe leg ik dít nu uit?

Jeroen Hinloopen (Hoogleraar UvA, directielid CPB en auteur van Praktische Economie) en Jolanda Suijker (vakdidacticus Radboud Universiteit)
Heb je je nog niet zo verdiept in het nieuwe IS-MB-GA-model of denk je na een aantal online-presentaties: hoe leg ik dít nou uit aan mijn leerlingen?, dan is deze workshop iets voor jou. Wij richten ons op de docent die zelf nog vragen heeft over het model en twijfelt of hij/zij vragen van leerlingen correct en begrijpelijk kan uitleggen. Voorafgaand aan deze workshop krijg je lesmateriaal thuisgestuurd. Jouw vragen over het model neem je mee naar de bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst gaan we stap voor stap door het model waarbij je steeds in een groepje een onderdeel van het model bespreekt. Ook krijg je als groepje een fictieve vraag van een leerling voorgelegd waarbij je samen bedenkt “hoe zou ik dit uitleggen?”
Met deze laagdrempelige workshop krijg je grip op het IS-MB-GA-model. We creëren een veilige sfeer waarbij iedere vraag welkom is en je aan het einde van de workshop denkt: ah, zó ga ik dat uitleggen!

Werkcollege B: De basis van Macro-modellen

Frank van der Salm (universitair docent macro-economie en vakdidacticus economie, Utrecht University School of Economics)**en Hans Goudsmit (vakdidacticus Vrije Universiteit)
In deze workshop beginnen we met de basis van (grafische) macro-modellen. We bespreken het gebruik, het nut en de beperkingen van economische modellen, het verschil tussen micro- en macromodellen, en de betekenis van macro-grafieken. Vanuit die inzichten zullen we de ideeën achter en de intuïtie van het IS-MB-GA model analyseren.
Deze workshop is zeer geschikt voor docenten voor wie (grafische) macro-modellen in het algemeen en dit model in het bijzonder nog nieuw zijn en die graag een beter algemeen begrip willen krijgen van de logica en positie van grafische macro-modellen in de economie.

Werkcollege C: Expert workshop IS-MB-GA

Marc Schramm (universitair docent internationale economie, Utrecht University School of Economics; wetenschappelijk adviseur syllabuscommissie-Bas Jacobs) en Ferry Haan (coördinator en docent Master Leraar Economie HvA, auteur Stichting Innovatie Economie Onderwijs, columnist Didactief en TEO)
Het model IS-MB-GA kent vele toepassingen. Het wordt immers gebruikt bij de belangrijkste kennisinstituten en centrale banken. Wat gebeurt er wanneer je aan het model gaat sleutelen? Wat als de centrale bank een duidelijke inflatiedoelstelling heeft? Wat als de particuliere sector verankerde inflatieverwachtingen heeft? Wat gebeurt er bij een grote aanbodschok? 
De expert-workshop laat de mogelijkheden van dit model zien die verder gaan dan de eindtermen in de syllabus voor vwo-economie. De deelnemer zal boven de verplichte stof uitstijgen en zelfverzekerder voor de klas komen te staan.   

Middag sessies

Workshop 1: Een toepassing van het model: hoe leg ik dat uit?

Jolanda Suijker (vakdidacticus Radboud Universiteit) en Jeroen Hinloopen (Hoogleraar UvA, directielid CPB en auteur van Praktische Economie)
In deze workshop bespreken we een toepassing van het IS-MB-GA-model: de coronacrisis. De vakdidactische aanpak bouwt voort op die van de ochtend-workshop: deelnemers krijgen een aantal doordenk-vragen voorgelegd die ze in groepjes bespreken. Vervolgens wordt aan ieder groepje gevraagd hun antwoorden te delen met de andere deelnemers. De doordenk-vragen zijn vragen die leerlingen ook zouden kunnen stellen tijdens de les en grijpen aan op mogelijke misconcepten die er vanuit het model kunnen ontstaan bij leerlingen.

Workshop 2: Gestructureerd denken met behulp van pijlenschema’s

Hans Goudsmit (vakdidacticus Vrije Universiteit) en Frank van der Salm (universitair docent macro-economie en vakdidacticus economie, Utrecht University School of Economics)
Voor leerlingen is het vaak lastig om te redeneren binnen een macro-model als het IS-MP-GA model. Om binnen het model te blijven, kunnen ze alleen de variabelen en de causale verbanden gebruiken die in het model zitten en moeten ze hun fantasie en intuïtie eigenlijk uitschakelen. Dat valt goed te leren door gebruik te maken van pijlenschema’s en flowcharts : een gebeurtenis leidt tot een verandering van een variabele, tot een verschuiving langs of van een curve, en volgens de grafiek tot een bepaalde uitkomst. We oefenen in deze workshop met de toepassing van pijlenschema’s (flowcharts) en die leerlingen ertoe dwingen om strikt binnen het model te redeneren.

Workshop 3: Formatieve toetsing IS-MB-GA

Ferry Haan (coördinator en docent Master Leraar Economie HvA, auteur Stichting Innovatie Economie Onderwijs, columnist Didactief en TEO) en Marc Schramm (universitair docent internationale economie, Utrecht University School of Economics; wetenschappelijk adviseur syllabuscommissie-Bas Jacobs)
Het model IS-MB-GA uitleggen is één ding maar de leerlingen vaardig maken in het beantwoorden van vragen over dit model, is een andere. Welke leerdoelen zouden de leerlingen moeten halen om expert te worden in het model? Op welk niveau ligt het ‘instapniveau’? Hoe brengen we de leerlingen stapje voor stapje verder tot het hele model wordt overzien? In de workshop formatief toetsen IS-MB-GA stellen we gezamenlijk leerdoelen op. We stellen vast wanneer die behaald zijn. We presenteren werkvormen en manieren om het model te bevragen. In de workshop spreken we hierbij ook de creativiteit van de deelnemers aan. Welke manieren van formatief evalueren bevallen? Hoe houden we grip op de leercurves van de leerlingen wanneer we geen cijfers hebben om een oordeel te vellen? De eindtoetsing in het centraal examen is als summatief ijkpunt ook onderdeel van de workshop.

Kosten

Deelname aan deze nascholing, die zal worden gegeven op de internationale campus van de Universiteit Utrecht bedraagt 290 euro.

Inschrijven

Klik op onderstaand inschrijfformulier om in te schrijven voor deze nascholing.

https://www.formdesk.com/vuamsterdam/studiedageconomie

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek