2e Graad Vak Dag 27-05-16

Locatie: Fontys Hogeschool Tilburg
Datum"27-05-2016

Programma vrijdag 21 april 2017

9.30 – 10.00                                       Inloop met Koffie

10.00 – 11.00                                     **Keynote spreker:****Prof. dr. A. L. (Lans) Bovenberg, Tilburg University.**Bekleedt de F.J.D. Goldschmeding leerstoel met als leeropdracht ‘Vernieuwing van het economieonderwijs’. De laatste jaren richt prof. Bovenberg zich naast pensioenen vooral op het ontwikkelen van zowel een holistische als een toegepaste benadering van het economieonderwijs. In dit kader spreekt hij over de 3 B’s: betekenisvol, breed en behapbaarKlik hier voor de presentatie

11.00 – 11.50 en 12.00 – 12.50  Workshopronde 1 en Workshopronde 2
13.00 – 14.00                                     Lunch
14.00 – 14.50 en 15.00 – 15.50      Workshops 3 en Workshops 4
16.00 uur                            Afsluiting met Borrel

Alle onderstaande workshops worden twee keer verzorgd.

10.00 – 10.50 uur                            Workshops 111.00 – 12.50 uur                            Workshops 2

**1. Bizzgames - Joost Schouten (BitPress Educatie)**In de Bizzkidz en Bizzgames ondernemingssimulaties vormen leerlingen het managementteam van een fictieve onderneming. In een spannende en dynamische marktomgeving nemen zij elke ronde online hun beslissingen en proberen ze de concurrenten te slim af te zijn. Tijdens deze hands-on workshop gaan jullie zelf aan de slag met deze educatieve game en voor de winnaar is er een leuke attentie. Meer informatie op www.bizzkidz.nl en www.bizzgames.nl.

2. Denkvaardigheden - **Ed Akerboom (Hogeschool Rotterdam)**De workshop richt zich op het dieper verwerken van lesstof. Hoe kunnen we het voor elkaar krijgen de leerlingen de stof (langer) te laten onthouden en ze enigszins wendbaar met de stof om te laten gaan.

**3. Activerende werkvormen in het (V)MBO  - Mark Sikkes (Windesheim)**Studenten worstelen nog wel eens met leuke spel- en experimentvormen die naar huns inziens soms niet geschikt zijn voor het (V)MBO. Vaak wordt de term klaslokaalexperiment geassocieerd met HAVO/VWO, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. In een inspirerende sessie geef ik studenten twee vormen mee die ze bij nagenoeg elk onderwerp kunnen gebruiken. Voordat ik dat doe geef ik een korte theoretische introductie over de verschillende mogelijkheden (doelen) die je kunt benutten (behalen) met een relatief kleine werkvorm. En dat je dus eenzelfde werkvorm ook kunt gebruiken vanuit verschillende doelen.

4.****Kennisclips maken -  Maurice Straatmans (HAN)
In deze workshop worden de aanwezigen geïnspireerd om een kennisclips te maken (via www.Camtasia.com) en te delen via een makkelijk bruikbare tool als blendspace. (www.blendspace.com).

5. Flipping the Classroom – Theo Roos (InHolland)
Flipping the classroom is een trending topic in onderwijsland. Het belangrijkste kenmerk van flipping is dat leerlingen buiten de klas de stof tot zich nemen, bijvoorbeeld door filmpjes of podcasts. Tijdens de contacturen is hierdoor meer ruimte om dieper op de stof in te gaan. Maar hoe werkt dit precies, en belangrijker, werkt het echt?

6. Rekenen – Mounira Lazrak en Frank van Merwijk
Rekenen wordt een verplicht onderdeel van het eindexamen. Dit heeft tot gevolg dat er opnieuw veel aandacht zal zijn voor rekenonderwijs. Het rekenonderwijs zal opzoek moeten naar effectieve didactische methodes om het rekenonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Wat is goed rekenonderwijs? Waar moet een goede rekenles aan voldoen. AL deze vragen komen in de workshop aan de orde en jullie gaan zelf een rekenles ontwikkelen. De kans dat je als docent economie het vak rekenen gaat geven is groot.

 

7. Wat zou jij doen?- spel ‘Hoe werkt de arbeidsmarkt? – Titia Boerrigter (HvA)Het vak economie kun je niet los zien van alle maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld. Hoe leer je de leerlingen hoe ze met een kritische economische blik naar de wereld kijken? Hoe leer je ze eigen conclusies te trekken op basis van feiten en argumenten? Hoe leer je ze na gaan of conclusies van anderen in overeenstemming zijn met de feiten? Hoe leer je leerlingen zelf na te denken over de juistheid van redeneringen en gevolgtrekkingen? In deze workshop krijgen studenten een aantal casussen voorgeschoteld en zitten ze “op de stoel van” de werkgever. De denkvaardigheden argumenteren en besluiten nemen (voors en tegens afwegen) staan in dit spel centraal.

Alle onderstaande workshops worden twee keer verzorgd.

14.00 – 14.50 uur                            Workshops 315.00 – 15.50 uur                            Workshops 4

**8. Muziek terwijl u werkt - Niels Westerlaken (Hogeschool Rotterdam)**Ik word elke dag wakker met een wijsje in m’n hoofd. Dit is een ‘kinderen voor kinderen liedje’ uit de jaren 90. Meer en meer kinderen hebben iets met muziek. Muziek maakt een belangrijk deel uit van het leven van kinderen. Wat doen we hiermee in de les?

9. Energizers – Thea Schouten (AOb)
Hebben de leerlingen even geen fut? Is de concentratie even weg? Of is de sfeer in de klas vervelend? Gebruik dan een energizer: een energiespelletje voor alle leeftijden. Kort, praktisch en makkelijk uitvoerbaar in de klas. De nadruk ligt op samenwerken, inspanning en plezier. In deze workshop leer je welke verschillende energizers er zijn en hoe je ze toepast. En we oefenen een aantal energizers die je in de klas kunt gebruiken.

10. De koop van een euro – Harry Westenberg  (HvA)

  • Ook zo nieuwsgierig hoe je de werking van marktvormen echt kunt ondergaan (aan de lijve ondervinden)?
  • Wil je weten wat de waarde is van jouw diploma?
  • Kun je die waarde ook later vermarkten?
  • Wat is de terugverdientijd van jouw investering in jouw diploma?

Maar bovenal: hebben deze vragen iets met elkaar te maken. Het enige dat ik vraag: doe actief mee, doe wat je eigenlijk verlangt van je leerlingen.Klik hier voor de presentatie

11. You can get there from here - Coen Oosterbroek en Roel Grol (HAN)
De start van deze workshop bestaat uit een aantal ervaringen die je zelf opdoet. Die ervaringen gebruiken we vervolgens in de context van jouw leerlingen; hoe kun je jouw leerlingen ondersteunen in het herkennen en toepassen van bedrijfseconomische inzichten in nieuwe situaties?

**12. **VECON: voor iedere docent economie - Ellen van den Wijngaart en Joyce Dost (VECON) (deze workshop wordt ALLEEN in ronde 3 aangeboden)

Een workshop waarin je kennismaakt met de diensten van de VECON, de beroepsvereniging voor economie docenten.

Je maakt kennis met de diensten zoals vakdidactische begeleiding voor (startende) docenten, bijblijven in je vakgebied via (bij)scholing georganiseerd door of in samenwerking met de VECON. Via de VECON  kun je de eindexamenprogramma’s en centrale eindexamens bespreken en je kunt kennis maken en ideeën opdoen voor ondernemend onderwijs via de VECON BUSINESSSCHOOL.

Tenslotte gaan we in gesprek over hoe de VECON studenten en docenten een goed netwerk kan bieden.

Ondernemen(d) in de klas: de VECON BUSINESS SCHOOL - Ellen van den Wijngaart en Joyce Dost (VECON) (deze workshop wordt ALLEEN in ronde 4 aangeboden)

Van de economiedocent wordt verwacht dat ze ondernemen(d) onderwijs verzorgen. De VECON BUSINESSCHOOL (VBS) biedt ideeën en ondersteuning bij het verzorgen van ondernemend onderwijs. Kom ideeën opdoen en onderzoek of de VBS past op jouw (stage)school.

De VBS draagt de naam VECON. We vertellen waarom de VBS die naam draagt en wat de VECON voor een ondernemende docent kan betekenen.

13. Differentiëren is te leren! – Studenten Fontys Tilburg

Onderwijs op maat.’ ‘Passend onderwijs.’ Zo maar kreten waar je als docent in opleiding mee te maken krijgt. Maar wat betekent dat voor je lespraktijk?

In deze workshop vertellen derdejaars studenten van de Fontys Hogescholen hoe ze hiermee in de lespraktijk aan de slag zijn gegaan. Vanuit verschillende perspectieven belichten ze in hun documentaire (filmpje!!)  opbrengsten van deze praktijkervaring, waarna ze daarover met jullie doorpraten aan de hand van een casus uit de praktijk.
 

 

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek