1e graad lio dag 25-03-19

Beste Leraar in Opleiding,

Hierbij nodigen wij jou uit voor de Landelijke LIO-dag op maandag 25 maart 2019. Dit jaar georganiseerd door de lerarenopleiding Economie van de Universiteit  Utrecht samen met Het Landelijk Expertisecentrum voor Handel en Economie.

Je wordt vanaf verwacht in de Spinoza Hall, Kriekenpitplein 18-19, 3584 EC Utrecht. Vanaf 9.30 uur word je met koffie/thee en koek welkom geheten , om 10.00 uur start het programma.

Programma

10.00 uur - 11.00 uur: Centrale lezing
11.00 uur - 11.50 uur: Ronde 1 workshops
12.00 uur - 12.50 uur: Ronde 2 workshops
13.00 uur - 13.45 uur: Lunch
13.45 uur - 14.35 uur: Ronde 3 workshops
14.45 uur - 15.35 uur: Ronde 4 workshops
15.35 uur - 16.??? uur: Borrel

Keynote speaker is hoogleraar Coen Teulings, voormalig directeur CPB en schrijver van het huidige eindexamenprogramma voor Algemene Economie havo/vwo. Zijn lezing heeft de titel meegekregen: “Macro-economie na de financiële crisis”  

Vervolgens zijn er 4  workshoprondes. Tussen de workshops word je een lunch aangeboden.Voor beschrijving van de workshops zie verderop.

Gebruik deze dag om je te voeden met nieuwe ideeën bruikbaar voor jouw eerstvolgende les!

Workshop A. Betekenisvol ondernemen – hoe doe je dat? (Bregje Feltz, Day for Change).

Betekenisvol/ duurzaam/ sociaal ondernemen is misschien wel de oplossing voor veel ecologische en sociale problemen en vraagstukken. Winst maken en bijdragen aan een betere wereld hoeven elkaar niet te bijten. Sterker nog, hier ligt de toekomst. Maar hoe bereid je leerlingen daar succesvol op voor? Hoe kunnen wij bijdragen aan de vorming van een nieuwe generatie bewuste wereldburgers? Hoe motiveer je hen en geef je praktisch vorm aan thema’s als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de drie P’s van People, Planet en Profit? In deze workshop gaan we concreet met deze vragen aan de slag. 

Workshop B. Misconcepties (Ton van Haperen, Rijksuniversiteit Leiden)

Door een ceteris paribus voorwaarde te vergeten in de uitleg, maakt de verschuiving van of langs de vraaglijn onbegrijpelijk. Dit soort fouten veroorzaakt veel onrust bij leerlingen. Zo raar is dat niet. In deze workshop zal aandacht worden besteed aan dit soort slordigheden en misconcepties. Bij de workshop is gebruik gemaakt van de Open Universiteit publicatie van Ton van Haperen: 25 Casussen – van economische informatie naar economische kennis.

Workshop C. Online games uit de VS voor economie-onderwijs (Jolanda Suijker, Radboud universiteit).

In deze workshop wordt een aantal Engelstalige online games getoond die bruikbaar zijn in het economieonderwijs. In deze games kruipen leerlingen in de huid van de president van de centrale bank van de VS, de Fed, en ervaren ze hoe de rentestand te manipuleren is en wat het effect is op inflatie en werkloosheid. Bij twee andere spellen kruipen leerlingen in de huid van de regering en moeten er keuzes worden gemaakt in de rijksbegroting van de VS, met gevolgen voor tevredenheid van achterban, hoogte staatsschuld en het behalen van zelf gekozen beleidsdoelstellingen. Ook is er een leuk spel te zien waarmee de speler het (herhaald) gevangen dilemma/speltheorie ervaart en wordt er nog een mooie site over inflatie getoond . Daarna hebben we een gesprek over de bruikbaarheid en de wijze van inzet van deze games in het economieonderwijs.

Workshop D. Bedrijfseconomie, een nieuw vak met nieuwe kansen. (Quincy Elvira, UvA)

Het inkt van de nieuwe methoden bedrijfseconomie is net opgedroogd. De eindexamens zitten in de pijpleiding. De komende jaren zullen docenten zich gaan toeleggen op het ontwerpen van nieuw lesmateriaal voor domein B en D van het schoolvak Bedrijfseconomie. Deze domeinen hebben een directe link met financiële zelfredzaamheid. Maar ook binnen domein F zijn er koppelingen te maken met financiële zelfredzaamheid. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met de wellicht minder vanzelfsprekende relatie tussen financiële zelfredzaamheid en ## ficiencyverschille

Op basis van ontworpen materiaal krijg je inzicht in het mogelijk vorm geven van  financiële zelfredzaamheid.

Workshop E. Differentiëren (Wim van Kleef, UvA)

Het woord differentiëren is voor wiskundigen geen onbekend begrip. Voor verzekeringsbedrijven is het ook al geen vreemd begrip. Voor docenten in voortgezet onderwijs lijkt differentiëren wel een nieuw modern begrip. Meestal begrijpen we wel dat differentiëren verstandig is gezien de verschillende leerbehoeften van leerlingen, maar we vinden het heel moeilijk om differentiëren te implementeren in het klaslokaal. Veel docenten vinden het verrassend om te horen dat ze vermoedelijk wel het een en ander aan differentiëren. Het wordt meestal thuis niet voorbereid en tijdens gaat differentiëren tamelijk onbewust. 

In de workshop komen enkele vragen aan de orde:

  • Wat is differentiëren?
  • Kort antwoord daarop is de wijze waarop de leraar omgaat met verschillen tussen leerlingen.
  • Waarom zou je differentiëren?
  • Kort antwoord daarop is om te stimuleren dat elke leerling maximaal leerrendement uit een les haalt.
  • Op welke manieren kun je differentiëren?
  • Kort antwoord daarop is via de instructietijd, via de lesdoel, via de werkvormen etc.

Doel van de workshop is in ieder geval dat de deelnemers na afloop van de workshop beter in staat zijn in hun lesvoorbereiding en lesuitvoering rekening te houden met de manier waarop men kan omgaan met verschillen tussen leerlingen.

Workshop F. Activerende Werkvormen in een Geflipte Classroom (Louwrens Wouda en Mark Eldering, Rijksuniversiteit Groningen)

Flipping the Classroom is een organisatievorm waarbij de docent de klassikale ‘kennisoverdracht’ vervangt door online instructie. Leerlingen kunnen de instructie en uitleg hierdoor buiten de schoolmuren tot zich nemen. Zo is er meer tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht en verdieping. Dat vergt een andere (activerende) didactiek. Flipping the Classroom kan bijdragen aan gedifferentieerd onderwijs.

Lio-s van de lerarenopleiding van RUG doen daar dit schooljaar ervaring mee op, waarbij ze zich specifiek richten op het ontwikkelen van twee activerende werkvormen die volgen op de instructie uit de “flip”. Rond deze tijd zijn de prototypes klaar.

De studenten willen de resultaten met ons delen en ze staan open voor feedback. Na een pitch bepaalt de applausmeter welke “follow up” werkvormen we in de workshop gaan ervaren.

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek