1e graad Lio dag 25-03-2024

Beste Leraar in Opleiding,

Hierbij nodigen wij jou uit voor de Landelijke LIO-dag op maandag 25 maart 2024. Dit jaar opnieuw georganiseerd door de lerarenopleiding Economie van de Universiteit Utrecht samen met Het Landelijk Expertisecentrum voor Handel en Economie.

Je wordt vanaf 9.30 uur verwacht in de Spinoza Hall (106), Kriekenpitplein 18-19, 3584 EC Utrecht. Vanaf 9.30 uur word je met koffie/thee en koek welkom geheten, om 10.00 uur start het programma.

Programma

  • 10.00 uur - 11.00 uur: Centrale lezing
  • 11.00 uur - 11.50 uur: Ronde 1 workshops
  • 12.00 uur - 12.50 uur : Ronde 2 workshops
  • 13.00 uur - 13.45 uur: Lunch
  • 13.45 uur - 14.35 uur: Ronde 3 workshops
  • 14.45 uur - 15.35 uur: Ronde 4 workshops
  • 15.35 uur: Borrel.

De centrale lezing zal worden verzorgd door Michiel Bart, curriculumontwikkelaar bij de SLO. Hij zal ingaan op de rol van de SLO in het Nederlands onderwijssysteem en wat de SLO kan betekenen voor startende docenten. Daarnaast zal hij ook ingaan op de curriculumvernieuwingen, die voor de deur staan. Vervolgens zijn er 4 workshoprondes. Tussen de workshops wordt er een lunch aangeboden. Voor beschrijving van de workshops zie hieronder. Bij aankomst kan je aangeven welke workshops je wil volgen.

Gebruik deze dag om je te voeden met nieuwe ideeën bruikbaar voor jouw eerstvolgende les!

schermafbeelding-2024-03-10-101919.png

Workshop A. Betekenisvol ondernemen – hoe doe je dat?

Babette Anhalt - Day for Change

Betekenisvol/ duurzaam/ sociaal ondernemen is misschien wel de oplossing voor veel ecologische en sociale problemen en vraagstukken. Winst maken en bijdragen aan een betere wereld hoeven elkaar niet te bijten. Sterker nog, hier ligt de toekomst. Maar hoe bereid je leerlingen daar succesvol op voor? Hoe kunnen wij bijdragen aan de vorming van een nieuwe generatie bewuste wereldburgers? Hoe motiveer je hen en geef je praktisch vorm aan thema’s als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de drie P’s van People, Planet en Profit? In deze workshop gaan we concreet met deze vragen aan de slag.

Workshop B. Business Model Canvas in de klas

Mariska Bout, Lerarenacademie VU

Leerlingen hebben soms het idee, dat het schoolvak bedrijfseconomie bestaat uit wel vier of vijf verschillende vakken. Zij zien vaak niet de samenhang tussen de verschillende domeinen zoals marketing, financiële verslaglegging en personeelsbeleid. Een model als het businessmodel canvas biedt enerzijds de leerlingen de mogelijkheid om op een gestructureerde wijze naar de praktijk van een organisatie te kijken en het geeft de docent de gelegenheid om samenhang tussen de verschillende onderwerpen aan te brengen. Maar op het eerste gezicht is dit model voor leerlingen erg abstract. Om leerlingen in staat te stellen effectief met dit model aan de gang te gaan is het belangrijk om het business model canvas inductief aan te leren om vervolgens de leerlingen te laten oefenen met de onderdelen van het model. Door met leerlingen vervolgens aan de hand van dit model verschillende soorten bedrijven te analyseren kunnen docenten en leerlingen gezamenlijk samenhang in de leerstof aanbrengen.

Workshop C. Het IS-MB-GA Model in de klas: Wat kan je er allemaal mee doen

Frank van der Salm, USE UU

Het IS-MB-GA model wordt sinds 2023 getoetst op het centraal eindexamen. Lees de syllabus en de verantwoording er nog eens op na. Maar ook de verschillende artikelen in TEO, waaronder een van mijn hand. Dit model heeft de jaren daarvoor bij zowel leerlingen als docenten veel stof doen opwaaien. In deze workshop laat ik jullie zien hoe het model werkt, welke actoren en indicatoren van belang zijn, hoe tijd in het model zit (of niet) en wat de (on)mogelijkheden zijn om naast vraagschokken ook aanbodschokken te analyseren. Maar ook hoe je dit in de klas aan je leerlingen kan aanleren.

Workshop D. Het mysterie in de (bedrijfs)economie les

Jolanda Suijker, Radboud Docenten Academie

De werkvorm mysterie voor een les Bedrijfseconomie of Economie Een mysterie is een verzameling van (verschillende) gegevens die leerlingen (moeten) gebruiken om een beredeneerd antwoord te geven op een centrale vraag. De kern van een mysterie is een centrale vraag of dilemma waar leerlingen samen een antwoord op moeten geven. In deze workshop ga je “als leerling” ervaren hoe zo’n mysterie aanzet tot (bedrijfs)economisch redeneren. De mysterie die uitgevoerd wordt biedt aanknopingspunten voor zowel het vak Economie als Bedrijfseconomie. Verdere informatie wordt hier niet gegeven t.b.v. het verrassingseffect tijdens de workshop. Kom en ervaar!

Workshop E. Bizzgames Gamification

Leo Bodelier

In de Bizzgames business games vormen leerlingen het managementteam van een fictieve onderneming. In een spannende en dynamische marktomgeving nemen zij elke ronde online hun beslissingen en proberen ze de concurrenten te slim af te zijn. Tijdens deze hands-on workshop gaan jullie zelf aan de slag met deze educatieve business game en voor de winnaar is er een leuke attentie. Meer informatie op www.bizzgames.nl. https://bizzgames.nl/management-games-middelbaar-onderwijs/

Workshop F. Rekenvaardigheden

Wim van Kleef, ILO Amsterdam

Vaststellen wat leerlingen kennen en kunnen en dat als vertrekpunt nemen heeft zin. Het is waar: aan sommige rekenvaardigheden wordt in het hedendaagse onderwijs niet meer zo veel aandacht geschonken als vroeger. Maar er zijn ook rekenvaardigheden voor teruggekomen die in ‘onze tijd’ onbekend waren en/of ondergewaardeerd werden. De workshop zal gaan over aansluiten bij de rekenvaardigheden waarover een leerling beschikt. Hoe doe je dat doen en waar moet je op letten? De workshop zal verder gaan over betekenisvol economisch rekenen. Daarbij begrijpt een leerling wat hij aan het berekenen is. De uitkomst heeft voor de leerling in kwestie betekenis. Dat is belangrijk, want kennis zonder betekenis, is geen lang leven beschoren. Tot slot worden enkele onderzoeksbevindingen gepresenteerd naar aanleiding van een toets over het rekenen met procenten en die afgenomen is onder derdeklassers. De vraag die daarbij centraal stond was: wat kunnen zij wel en wat kunnen zijn niet? En wat doe je daar vervolgens mee?

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek