2e graad vak.-dag 08-03-13

Op vrijdag 8 maart 2013 vond op de Hogeschool Windesheim te Zwolle de vierde landelijke vakdidactische dag plaats voor bachelor studenten van de lerarenopleidingen.

De dag begon met een centrale lezing door Erik Welp over de doelstellingen van Stichting Grijp de Buitenkans (http://www.grijpdebuitenkans.nl/).

Na de centrale lezing kan er in de eerste ronde gekozen worden uit de volgende workshops:

Workshop 1. Cliffhanger in de klas

– Roel Grol en Marijke Zuidhof (HAN)

In deze workshop stond de volgende video centraal: http://www.ntr.nl/player?id=11418359

Workshop 2. Appels met peren inspireren?!

– Rina Timmerman-Schultink (Windesheim)

Stel je daarbij voor dat die leerling ’s avonds aan tafel zit met vader of moeder en broertjes of zusjes en die leerling van jou begint meteen over jouw les “Vandaag hebben we iets geweldigs beleefd!”. Inspirerend onderwijs is krachtig. Maar wat is dat eigenlijk? De werkwijze in deze workshop is erop gericht om ‘inspireren’ tastbaar te maken. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de essentie van verdienmodellen uit het bedrijfsleven. Vervolgens zullen ervaringen van deelnemers en theoretische achtergronden input zijn voor een gezamenlijke visie over kansen zien en kansen benutten. (Power Point Appels met peren inspireren)

Workshop 3. Misconcepties inzichtelijk maken

– Peter van der Veen (HvA)

Hoe maak je een activerende opdracht met behulp van een flipcamera waarmee misconcepties aan het licht komen! (Power Point Misconcepties inzichtelijk maken)

Workshop 4. Verdien een Euro

– Rene Klok (HvA)

Power Point – Verdien een euro

Workshop 5. Taxonomie / leerstijlen

– Edward van Balen (HR)

Het inpassen van verschillende leerstijlen in je eigen lesstijl. Kennis van leerstijlen van Kolb, Pask, Dunn maken je bewust van de verschillen die tussen leerlingen kunnen bestaan. Je kunt in je eigen lesstijl rekening houden met deze verschillen. Power point – Leerstijlen

Workshop 6. Differentiëren met activerende werkvormen

– Dennis Gremmen en Jos Trimpe (HAN)

Be Involved – Guus Meijer (Be Involved) (LET OP deze workshop begint 15 minuten eerder dan de rest!) Be Involved laat je kennismaken met games in de klas (http://www.beinvolved.nl/)

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek