Experimenten

Werken met klaslokaalexperimenten
Bij het “Werken met klaslokaalexperimenten” zijn de vijf onderdelen (zie katern Klaslokaalexperimenten) van het uitvoeren van een experiment in drie ronden aan bod gekomen: {: .present-before-paste}

  • Ronde 1 één van de vier experimenten werd volledig gespeeld door de deelnemers
  • Ronde 2 het experiment gevangenprobleem werd door de deelnemers voorbereid
  • Ronde 3 één van de vier experimenten werd door de deelnemers nabesproken (debriefing)


Gevangenenprobleem (Ronde 2)
Aan de hand van de beschrijving van het “experiment gevangenprobleem door Hinloopen en Soetevent (2006)” moesten de deelnemer dit experiment voorbereiden. Hierbij werk gebruik gemaakt van het lege schema “Draaiboek Gevangenprobleem“. Aan het einde van de workshop werd een voorbeeld van een “Draaiboek Gevangenprobleem ingevuld” uitgedeeld. Kijk voor de uitvoering van dit experiment ook naar: Gevangenenprobleem. {: .present-before-paste}

Voor ronde 1 en 3 zijn de volgende experimenten gebruikt:

Workshop 1. Prijsvorming
Jolanda Suijker en Jacobien van Willigen
Een deel van de deelnemers voerden het experiment “Prijsvorming” uit. De instructie zijn opgesteld aan de hand van de “handeling volledig vrijemededing” en de “grafieken volledig vrije mededinging“. {: .present-before-paste}

Workshop 2. Fishing game
Hans Goudsmit en Inge Verlee
Een deel van de deelnemers voerden het experiment “Fishing game” uit. De instructie zijn opgesteld aan de hand van de “handeling fishing game” en het “formulier visopbrengsten” {: .present-before-paste}

Workshop 3. Wat kies jij
Peter van der Veen en Cees Douw
Een deel van de deelnemers voerden het experiment “Wat kies jij uit”. De instructie zijn opgesteld aan de hand van de beschrijving in Experimenten voor in de klas van Prof. dr. J Hinloopen (2009) en de “invulsheet“. {: .present-before-paste}

Workshop 4. Lemon market (tweedehands automarkt)
Louwrens Wouda en Mark Eldering
Een deel van de deelnemers voerden het experiment “Lemon market” uit. De instructie zijn opgesteld aan de hand van de “handleiding tweedehands automarkt“. Verder werd gebruik gemaakt van de “plaatjes van de auto’s” en “briefjes met de vraagprijs” erop. Kijk voor de uitvoering van dit experiment ook naar: Lemons market. {: .present-before-paste}

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek