2e graad LIO dag 30-03-09

Hieronder staat een beschrijving van het programma van de 2e graads LIO dag van 30-03-2009.

Centrale lezing: Van een deductieve naar een inductieve didactiek

– Roel Grol

“Economie – saai.” “Ik heb economie laten vallen zodra ik het kon.” Citaten van willekeurige voorbijgangers die ik de vraag voorlegde hoe ze op de middelbare school het vak economie hadden ervaren. En op de vraag wat ze er nú nog van weten, antwoordde er een: “Ja, dat weet ik nog wel Economie, dat was iets met Keynes ofzo.” Is het nou zo vreemd dat deze mensen dit zeggen? Waarom levert het onderwijs dat zij genoten deze reacties op? En hoe reageren ónze leerlingen/studenten eigenlijk als ze over een paar jaar dezelfde vragen gesteld zouden krijgen? Wij hebben dat toch zeker wel in de hand! Ons over komt dat niet. Zou je denken. Maar hoe? Middels inspirerende lessen? Wat komt daar eigenlijk bij kijken? Daar denk ik graag met u over na.

Roel Grol, is momenteel als coördinator, docent en vakdidacticus economie verbonden aan de Bachelor- en Master-lerarenopleidingen Economie (ILS-HAN) te Nijmegen. Hij is auteur van de economische vakdidactische boeken “leren denken met economie” en “leren denken met bedrijfseconomie”.

Keuze uit de volgende workshops:

Workshop 1. Werken met echte jaarverslagen

– Henri van den Hout – Fontys Tilburg

Het beoordelen van een jaarrekening kan vrij gemakkelijk gebeuren via een voorgestructureerde spreadsheet. Deze biedt de docent ook de mogelijkheid om voor iedere leerling een andere onderneming te kiezen.

We gaan zelf aan de slag en bespreken daarna de resultaten en de mogelijkheden in de klas.

Workshop 2. Geïnspireerd werkstukken maken bij economie en M&O; Ervaren, integreren en begeleiden

– Geert Hoeversen Louwrens Wouda – RUG

Kinderen zijn nieuwsgierig en stellen vragen waarop ze antwoord willen. Het lijkt wel of ze dat op de middelbare school kwijtraken en vervallen in een consumptieve houding als het gaat om kennisvergaring. Veel leerlingen gaan met tegenzin aan de slag met een werkstuk.

Om als leerling verder te komen met je kennis en nieuwsgierigheid, met je ontdekkingsdrift en de ontwikkeling van je intellect moet je extra getraind worden in het stellen van productieve vragen. Dan kan je geïnspireerd aan de gang met het maken van werkstukken en met ambitie op zoek naar de antwoorden op je eigen productieve vragen.

In deze workshop gaan we met de deelnemers actief aan de slag met zo’n training. Binnen een uur weet je wat volgens ons echte productieve vragen zijn. Je hebt ze zelf leren stellen. Je hebt leren oordelen over eigen en andermans productieve vragen. Je kunt er morgen mee aan de slag in je eigen onderwijspraktijk. Je kennis is uitgebreid en je kunt er wat mee. Zo zal het je leerlingen ook vergaan.

Workshop 3. Rekenvaardigheden

– Wim van Kleef – UvA

Klagen over een gebrek aan rekenvaardigheden heeft geen enkele zin. Het heeft ook geen zin te klagen over de kwaliteit van het rekenonderwijs op basisscholen of in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Bovendien: leerlingen kunnen er weinig aan doen plus docenten die in de klas hun beklag doen over de rekenvaardigheden van hun leerlingen, hebben een ontmoedigend effect op hun leerprestaties.

Leerlingen kunnen geen staartdeling maken. Is dat erg ?

Welnee, daar heb je toch rekenmachines voor.

Vaststellen wat leerlingen kennen en kunnen en dat als vertrekpunt nemen, dat heeft zin. En het is waar: aan sommige rekenvaardigheden wordt in het hedendaagse onderwijs niet meer zo veel aandacht geschonken als vroeger. Maar er zijn ook rekenvaardigheden voor teruggekomen die in ‘onze tijd’ onbekend waren en/of ondergewaardeerd werden.

De workshop zal gaan over aansluiten bij de rekenvaardigheden waarover een leerling beschikt. Hoe doe je dat doen en waar moet je op letten ?

De workshop zal verder gaan over betekenisvol economisch rekenen. Daarbij begrijpt een leerling wat hij aan het berekenen is. De uitkomst heeft voor de leerling in kwestie betekenis. Dat is belangrijk, want kennis zonder betekenis, is geen lang leven beschoren.

Tot slot worden enkele onderzoeksbevindingen gepresenteerd naar aanleiding van een toets over het rekenen met procenten en die afgenomen is onder derdeklassers. De vraag die daarbij centraal stond was: wat kunnen zij wel en wat kunnen zijn niet ? En wat doe je daar vervolgens mee ?

Workshop 4. Misconcepties en slordigheden

– Ton van Haperen – Iclon Leiden

Door een ceteris paribus voorwaarde te vergeten in de uitleg, maakt de verschuiving van of langs de vraaglijn onbegrijpelijk. Dit soort fouten veroorzaakt veel onrust bij leerlingen. Zo raar is dat niet. In deze workshop zal aandacht worden besteed aan dit soort slordigheden en misconcepties.

Workshop 5. M&O: Dit vak kan nog zo veel leuker

– Drs Q. Elvira MEd – Vakdidacticus Economie en M&O Radboud Universiteit Nijmegen, Vakdidacticus M&O Fontys Hogescholen, Docent Economie Montessori Lyceum Amsterdam

Als je het vak M&O laat vallen in de lerarenkamer, wordt al vaak gerefereerd naar de balans, journaalposten en de verlies & winstrekening. In deze workshop wordt allereerst kritisch gekeken naar de huidige doelstelling van het huidige M&O-onderwijs. Deze kritische kijk vormt de inleiding van de workshop: M&O, dit vak kan nog veel leuker. In deze workshop laat Quincy Elvira aan de hand van een aantal voorbeelden uit de lespraktijk zien hoe je dit vak relevanter kunt maken, met lesvormen waarbij leerlingen o.a. kritischer, reflectiever en creatiever gaan leren denken. Doelstelling van de workshop is dat LIO’s concrete handvaten worden aangereikt voor hun eigen lespraktijk.

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek