Nascholing Algemene Economie 2011 - 2012

In het schooljaar 2010-2011 is het nieuwe eindexamenprogramma Algemene Economie voor de HAVO, zoals ontwikkeld door de commissie Teulings, ingevoerd. In het schooljaar 2011-2012 volgt het VWO. Centraal hierbij staat de gedachte dat het in de economie draait om een beperkt aantal centrale concepten, die in wisselende contexten steeds terugkeren.

Het gaat er om dat leerlingen met behulp van de belangrijkste economische concepten en begrippen inzicht ontwikkelen in economische verschijnselen waarmee ze in het maatschappelijk verkeer te maken krijgen en waarbij zij beslissingen moeten nemen in verschillende rollen als consument, producent en burger.

Het expertisecentrum heeft in samenwerking met CNA, SLO, een aantal lerarenopleiders en een aantal pilotdocenten nascholing verzorgd voor docenten. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van telkens één dag. In de ochtend worden één of meer economische concepten behandeld door een gezaghebbende vakinhoudelijk deskundige. In de middag werkt u aan vakdidactische aspecten, onder begeleiding van vakdidactici van diverse lerarenopleidingen en docenten die aan een pilot van SLO deelnemen. Naast kennisoverdracht spelen het uitwisselen van ervaringen en het ontwikkelen van lessen een belangrijke rol. Per bijeenkomst worden materialen aangereikt, die direct inzetbaar zijn in de eigen lesles. Alle gebruikte materialen vindt u hieronder gerangschikt per bijeenkomst

Dag 1:

Inleiding Levensloop door Prof. dr. A.L (lans) Bovenberg
Middagprogramma: Werken vanuit contexten en concepten

Dag 2:

Inleiding Speltheorie door Prof. dr. J. (Jeroen) Hinloopen
Middagprogramma: Werken met oplossingsstrategieën

Dag 3:

Inleiding Verzekeren door dr. J (Jeroen) van de Ven
Middagprogramma: Werken met klaslokaalexperimenten

Dag 4:

Inleiding Welvaart door Prof. dr. E.E.C. (Eric) van Damme’}
Middagprogramma: Werken met toetsen

Bijzonderheden

Zie de bijbehorende flyer.

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek