1e graad LIO dag 31-03-14

Op maandag 31 maart 2014 heeft op Universiteit van Leiden de zevende landelijke lio dag plaats gevonden voor master studenten van de lerarenopleidingen.

Centrale spreker

Fred Jansen Dr. ir. F.J.J.M. (Fred) Janssen (universitair hoofddocent en vakdidacticus biologie werkzaam bij het ICLON, Universiteit Leiden) met als titel “Hoe kun je er voor zorgen dat alle leerlingen in je klas worden uitgedaagd op hun eigen niveau zonder dat dit extra tijd en middelen kost?” Fred Janssen zal ons laten zien hoe je door het omdraaien en selectief weglaten van onderdelen uit je bestaande lessen alle leerlingen kunt uitdagen. (Power Point lezing)

Workshop 1. Een oplossingsstrategie voor aselecte informatie / prisoners dilemma

– Hans Goudsmit (VU)

In deze workshop wordt ervaring opgedaan met het doen van een experiment waarin aselecte informatie en het prisoners dilemma centraal zullen staan

Workshop 2. Reken didactiek

– Wim van Kleef (UvA)

Klagen over een gebrek aan rekenvaardigheden heeft geen enkele zin. Het heeft ook geen zin te klagen over de kwaliteit van het rekenonderwijs op basisscholen of in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Bovendien: leerlingen kunnen er weinig aan doen plus docenten die in de klas hun beklag doen over de rekenvaardigheden van hun leerlingen, hebben een ontmoedigend effect op hun leerprestaties. Leerlingen kunnen geen staartdeling maken. Is dat erg? Welnee, daar heb je toch rekenmachines voor. Vaststellen wat leerlingen kennen en kunnen en dat als vertrekpunt nemen, dat heeft zin. En het is waar: aan sommige rekenvaardigheden wordt in het hedendaagse onderwijs niet meer zo veel aandacht geschonken als vroeger. Maar er zijn ook rekenvaardigheden voor teruggekomen die in ‘onze tijd’ onbekend waren en/of ondergewaardeerd werden. De workshop zal gaan over aansluiten bij de rekenvaardigheden waarover een leerling beschikt. Hoe doe je dat doen en waar moet je op letten ?De workshop zal verder gaan over betekenisvol economisch rekenen. Daarbij begrijpt een leerling wat hij aan het berekenen is. De uitkomst heeft voor de leerling in kwestie betekenis. Dat is belangrijk, want kennis zonder betekenis, is geen lang leven beschoren. Tot slot worden enkele onderzoeksbevindingen gepresenteerd naar aanleiding van een toets over het rekenen met procenten en die afgenomen is onder derdeklassers. De vraag die daarbij centraal stond was: wat kunnen zij wel en wat kunnen zijn niet ? En wat doe je daar vervolgens mee ? (Handout workshop rekenvaardigheden)

Workshop 3. ‘Technology in the classroom’ – Hoe kan ik de smartphone een rol laten spelen in de les?.

– Jean Baggen (RUN)

Deelnemers kruipen eerst zelf in de rol van de leerling en gaan met hun eigen smartphone een toets maken van ongeveer 15 tot 20 vragen binnen de vakken Economie en Management & Organisatie. Deelnemers gaan vervolgens een account aanmaken op de betreffende website en gaan meteen aan de slag met het programma Socrative met het ontwerpen van een zogenaamde “Space Race” met dit programma. Tenslotte worden de ontworpen ‘smartphone-toetsen’ tijdens de workshop uitgevoerd, waarbij de deelnemers elkaar van feedback voorzien. Doel van de workshop: een bijzondere start voor de eerstvolgende les op je stageschool.Tevens zullen we kijken hoe de docent de resultaten van een dergelijke activiteit kan opslaan en kan vertalen naar een waardering. Een 2de programma dat we gaan bekijken en gaan leren toepassen is “Kahoot”. Ook met dit programma is het mogelijk om via de smartphone of via de tablet van de leerlingen hun(voor)kennis te toetsen. Er wordt uiteraard aandacht besteed aan de verschillen tussen beide programma’s in relatie tot de doelstelling die je als docent hebt.De programma’s zijn zeer geschikt om bijvoorbeeld de D-toetsen van de methode Stoffels of de D-toetsen van de LWEO lesbrieven op een voor leerlingen aantrekkelijke en spannende wijze te presenteren. (Gebruikte power point: Technology in the classroom en Extra info Technology-in-the-classroom)

Workshop 4. Bizzgames

– Joost Schouten (BitPress Educatie)

In de Bizzkidz en Bizzgames ondernemingssimulaties vormen leerlingen het managementteam van een fictieve onderneming. In een spannende en dynamische marktomgeving nemen zij elke ronde online hun beslissingen en proberen ze de concurrenten te slim af te zijn. Tijdens deze hands-on workshop gaan jullie zelf aan de slag met deze educatieve game en voor de winnaar is er een leuke attentie. Meer informatie op http://www.bizzkidz.nl en http://www.bizzgames.nl.

Workshop 5. Flipping the Classroom

– Louwrens Wouda en Mark Eldering (RUG)

Flipping the Classroom is een nieuw fenomeen in het onderwijs. Het is een organisatievorm waarbij de docent de klassikale ‘kennisoverdracht’ vervangt door video’s en eventuele andere vormen van online instructie. Leerlingen kunnen de kennis hierdoor buiten de schoolmuren en de reguliere lessen tot zich nemen. Er is zo meer klassikale tijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen, individuele aandacht, verdieping en activerende didactiek. Flipping the Classroom kan bijdragen aan gedifferentieerd onderwijs en maakt het voor leerlingen mogelijk om instructie te krijgen op hun eigen tempo. (Gebruikte sheets: WORKSHOP FLIPPING)

Workshop 6. Modelling

– Yolanda Grift (UU)

In deze workshop gaan we aan de slag met Modeling, wat zoveel betekent als ‘model staan’, laten zien wat je zelf doet, teach as you preach. Modeling betekent dat je leerlingen helpt bij het lezen en begrijpen van economische teksten door ze hiervoor strategieën aan te leren. Omdat taalvaardigheid een van de vaardigheden is die leerlingen nodig hebben bij economie, kan modeling jou als docent een extra mogelijkheid geven om leerlingen taalstrategieën aan te leren. (Gebruikte sheets: Modelling)

Workshop 7. VECON BUSINESSSCHOOL

– Jeanet Hommel (VECON)

Kennismaking met de VECON, VECON BUSINESS SCHOOL en andere organisaties in het onderwijs. Het accent ligt in deze workshop op VECON BUSINESS SCHOOL en wat die kan betekenen voor leerlingen, leraren en de school. De Vereniging van Leraren in de economisch/maatschappelijke vakken heeft enkele jaren geleden het VECON BUSINESS SCHOOL profiel ontwikkeld. De gedachte hierachter was om met economische vakken, ondernemendheid en ondernemerschap als basis, een lesprogramma op te zetten dat uitdaging biedt aan leerlingen. Zo werken zij aan extra projecten waarin een beroep wordt gedaan op hun ondernemerschap en niet in de laatste plaats op hun doorzettingsvermogen. Voor de leraren van een VECON BUSINESS SCHOOL is dit project een enorme uitdaging die tot grote voldoening kan leiden. In deze workshop ga je met elkaar aan de slag en bedenk je geschikte lessen en projecten om dit doel te bereiken.De workshop eindigt met een overzicht van organisaties die je als leraar tegenkomt .

Workshop 8. Be Involved

– Guus Meijer (Be Involved)

(LET OP: deze workshop wordt maar een keer gegeven!) Be Involved laat je kennismaken met games in de klas (http://www.beinvolved.nl/) (Gebruikte power point Serious Gaming)

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek