Het nieuwe eindexamen bedrijfseconomie 2017 - 2018


In het schooljaar 2018-2019 start het nieuwe eindexamenprogramma Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid, zoals verwoord door de vakvernieuwingscommissie Boot. Om leraren daarop voor te bereiden is er door het Landelijk Expertisecentrum voor Economie en Handel (LEEC) een praktijkgerichte vierdaagse cursus ontwikkeld. Het nieuwe programma wordt aan de hand van thema’s vakinhoudelijk behandeld en vertaald naar de onderwijspraktijk. Na deze cursus kunt u direct met het nieuwe eindexamenprogramma aan de slag.

KERN VAN HET EINDEXAMENPROGRAMMA BEDRIJFSECONOMIE

In dit nieuwe programma is de kijk van het individu op de eigen financieel-economische keuzes het vertrekpunt. Van hieruit wordt het reilen en zeilen van organisaties bestudeerd. Zo leren leerlingen te kijken naar het functioneren van organisaties vanuit een eigen financieel bewustzijn. Deze werkwijze benadrukt het algemeen vormend karakter van het vak. Het programma is verder opgebouwd rond een aantal belangrijke nieuwe begrippen, zoals klantwaarde propositie, causation and effectuation en het vijfkrachtenmodel van Porter. De introductie van deze begrippen maakt een meer eigentijdse bedrijfseconomische benadering van organisaties mogelijk. Het doel is dat leerlingen meer financieel bewustzijn krijgen en deze kennis combineren met de nieuwste bedrijfseconomische inzichten. Zo kunnen zij zowel de eigen financiële situatie als die van organisaties analyseren.

WAT LEVERT DE NASCHOLING U OP VOOR DE PRAKTIJK?

Deze cursus heeft tot doel om u voor te bereiden op het nieuwe eindexamenprogramma. Dat vraagt namelijk om geactualiseerde kennis van de vernieuwde bedrijfseconomische inzichten, maar ook om het vermogen om de opbouw en samenhang in het programma op de leerlingen over te brengen. Daarnaast wordt verwacht dat u in staat bent om met behulp van de taxonomie van Bloom het verschil in insteek en aanpak tussen het havo- en vwoprogramma vorm te geven. In de cursus wordt zowel vanuit theorie als praktijk aandacht besteed aan al deze aspecten. In het schooljaar 2018-2019 start het nieuwe eindexamenprogramma Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid, zoals verwoord door de vakvernieuwingscommissie Boot. Om leraren daarop voor te bereiden is er door het Landelijk Expertisecentrum voor Economie en Handel (LEEC) een praktijkgerichte vierdaagse cursus ontwikkeld. Het nieuwe programma wordt aan de hand van thema’s vakinhoudelijk behandeld en vertaald naar de onderwijspraktijk. Na deze cursus kunt u direct met het nieuwe eindexamenprogramma aan de slag.

PROGRAMMA EN WERKWIJZE

Er zijn vier bijeenkomsten van een dag. ‘s Morgens neemt een hoogleraar in het betreffende vakgebied een deel van het nieuwe programma vakinhoudelijk onder de loep. ’s Middags krijgen de deelnemers van ervaren vakdidactici en docenten uit het werkveld handreikingen om de nieuwe vakinhoud te vertalen naar de klas.

BIJEENKOMSTEN

U kunt de cursus volgen in Amsterdam, Zwolle of Eindhoven.

Bekijk op deze pagina uitgebreide informatie per bijeenkomst.

Dag 1 (2017)

 • 28 september - Zwolle
 • 5 oktober - Eindhoven
 • 12 oktober - Amsterdam
 • 7 december - Amersfoor
 • 14 december - Amsterdam

Dag 2 (2017 - 2018)

 • 16 november - Zwolle
 • 23 november - Eindhoven
 • 30 november - Amsterdam
 • 11 januari 2018 - Amersfoort
 • 8 februari 2018 - Amsterdam

Dag 3 (2018)

 • 18 januari - Zwolle
 • 25 januari - Eindhoven
 • 1 februari - Amsterdam
 • 8 maart - Amersfoort
 • 19 april - Amsterdam

Dag 4 (2018)

 • 15 maart - Zwolle
 • 5 april - Eindhoven
 • 12 april - Amsterdam
 • 21 juni - Amersfoort
 • 28 juni - Amsterdam

KOSTEN

Vanwege de opbouw van en de samenhang tussen de bijeenkomsten is het advies om voor het gehele programma in te schrijven.
Deelname aan het gehele nascholingsprogramma van 4 bijeenkomsten kost € 850 per deelnemer.

Wilt u zich aanmelden voor minder bijeenkomsten, dan is de prijsstelling als volgt:

 • Eén bijeenkomst € 295
 • Twee bijeenkomsten € 550
 • Drie bijeenkomsten € 750

Vanwege de opbouw van en de samenhang tussen de bijeenkomsten is het advies om voor het gehele programma in te schrijven. Bij verhindering kunt u een vervanger sturen.

INSCHRIJVEN EN INFORMATIE

Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor een tweede ronde van bovenstaand programma.

 • In Amsterdam op 14 december 2017, 8 februari, 19 april en 28 juni 2018
 • In Amersfoort op 7 december 2017, 11 januari, 8 maart en 21 juni 2018.

Beide locaties bevinden zich dicht bij het NS- station (in Amsterdam bij station Sloterdijk). Tijden: 9.30 uur inloop. Start programma 10.00 uur. Einde: 16.30 uur. In verband met de korte periode tussen inschrijving en start kunt u alleen voor één plaats en voor vier bijeenkomsten inschrijven. Kosten € 850,00 (op basis van eenmalige machtiging of € 862,00 bij het sturen van een factuur). Schrijf snel in – vol is vol!

De link naar het inschrijfformulier: https://www.formdesk.com/vuamsterdam/nascholingBedrijfseconomieMO

Neem voor meer informatie contact op met Hans Goudsmit, Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel, h.r.goudsmit@vu.nlof met Marc den Elzen, SLO, m.denelzen@slo.nl.

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek