1e graad LIO dag 25-03-13

Op maandag 25 maart 2013 vond op Universiteit van Utrecht de zesde landelijke lio dag plaats voor master studenten van de lerarenopleidingen.

De dag begon met een centrale lezing door Prof.dr. Jan van Tartwijk, hoogleraar Toegepaste Onderwijskunde met de titel Motiveren, leren en beoordelen.

Na de centrale lezing kon er in de eerste ronder gekozen worden uit de volgende workshops:

Workshop 1. Bizzgames

– Joost Schouten (BitPress Educatie)

In de Bizzkidz en Bizzgames ondernemingssimulaties vormen leerlingen het managementteam van een fictieve onderneming. In een spannende en dynamische marktomgeving nemen zij elke ronde online hun beslissingen en proberen ze de concurrenten te slim af te zijn. Tijdens deze hands-on workshop gaan jullie zelf aan de slag met deze educatieve game en voor de winnaar is er een leuke attentie. Meer informatie op www.bizzkidz.nl en www.bizzgames.nl.

Workshop 2. Werkvormen

– Louwrens Wouda en Mark Eldering (RUG)

Hoe kun je op een leuke, leerzame manier lesgeven en tegelijkertijd de kennis en vaardigheden van leerlingen vergroten? Een deel van het antwoord op deze vraag ligt in het veel en gevarieerd gebruiken van verschillende (activerende) werkvormen. Daarbij moet de gekozen werkvorm niet alleen aansluiten bij het onderwerp, maar ook recht doen aan de verschillen tussen leerlingen. Lio-s van de RUG hebben dit schooljaar een grote diversiteit aan werkvormen ontwikkeld en in de praktijk toegepast. In elke workshop worden er 7 gepitchd. Deelnemers bepalen welke 2 werkvormen uitvoerig aan bod komen. Een oplossingsstrategie voor aselecte informatie / prisoners dilemma – Hans Goudsmit (VU) In deze workshop wordt ervaring opgedaan met het doen van een experiment waarin aselecte informatie en het prisoners dilemma centraal zullen staan

Workshop 3. Reken didactiek

– Wim van Kleef (UvA)

Klagen over een gebrek aan rekenvaardigheden heeft geen enkele zin. Het heeft ook geen zin te klagen over de kwaliteit van het rekenonderwijs op basisscholen of in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Bovendien: leerlingen kunnen er weinig aan doen plus docenten die in de klas hun beklag doen over de rekenvaardigheden van hun leerlingen, hebben een ontmoedigend effect op hun leerprestaties. Leerlingen kunnen geen staartdeling maken. Is dat erg ? Welnee, daar heb je toch rekenmachines voor. Vaststellen wat leerlingen kennen en kunnen en dat als vertrekpunt nemen, dat heeft zin. En het is waar: aan sommige rekenvaardigheden wordt in het hedendaagse onderwijs niet meer zo veel aandacht geschonken als vroeger. Maar er zijn ook rekenvaardigheden voor teruggekomen die in ‘onze tijd’ onbekend waren en/of ondergewaardeerd werden. De workshop zal gaan over aansluiten bij de rekenvaardigheden waarover een leerling beschikt. Hoe doe je dat doen en waar moet je op letten ?De workshop zal verder gaan over betekenisvol economisch rekenen. Daarbij begrijpt een leerling wat hij aan het berekenen is. De uitkomst heeft voor de leerling in kwestie betekenis. Dat is belangrijk, want kennis zonder betekenis, is geen lang leven beschoren. Tot slot worden enkele onderzoeksbevindingen gepresenteerd naar aanleiding van een toets over het rekenen met procenten en die afgenomen is onder derdeklassers. De vraag die daarbij centraal stond was: wat kunnen zij wel en wat kunnen zijn niet ? En wat doe je daar vervolgens mee ? (Handout Workshop rekenvaardigheden)

Workshop 4. M&O, dat zie je toch!

– Jean Baggen (Univerciteit Nijmegen)

Het schoolvak M&O is een essentiële bagage voor de afgestudeerde middelbare school scholier van morgen. M&O geeft veel mogelijkheden om het vak echt interessant te maken voor leerlingen. Het grotendeels ontbreken van relevante theorievorming, weinig samenhang binnen de domeinen, en teveel feitenkennis, waardoor de toepasbaarheid (beleid en analyse) beperkt is (Boot, 2004) lijken die interesse van leerlingen bij het vak Management en Organisatie te remmen. Daarnaast geven leerlingen vaak aan dat ze M&O saai vinden om uiteenlopende redenen. Echter, interesse in het schoolvak is een voorwaarde om überhaupt leren te kunnen ontplooien bij leerlingen. Tijdens deze workshop zullen een aantal concrete voorbeelden gepresenteerd worden om de les daadwerkelijk interessant te maken voor leerlingen en een antwoord te geven op enkele gebreken van het vak M&O. Tijdens deze workshop zal de nadruk leggen op de volgende vragen: Hoe kan beeldmateriaal in brede zin (van cartoon tot film) de interesse van leerlingen in het schoolvak M&O bevorderd worden? PS: Bij deze workshop wordt een hoge mate van activiteit verwacht van de deelnemers (Handout Workshop M&O, dat zie je toch!)

Workshop 5. Misconcepties

– Ton van Haperen (Universiteit van Leiden)

Door een ceteris paribus voorwaarde te vergeten in de uitleg, maakt de verschuiving van of langs de vraaglijn onbegrijpelijk. Dit soort fouten veroorzaakt veel onrust bij leerlingen. Zo raar is dat niet. In deze workshop zal aandacht worden besteed aan dit soort slordigheden en misconcepties. Bij de workshop is gebruik gemaakt van de Open Universiteit publicatie van Ton van Haperen: 25 Casussen – van economische informatie naar economische kennis.

Workshop 6. Be Involved

– Guus Meijer (Be Involved)

LET OP deze workshop begint 15 minuten eerder dan de rest! Be Involved laat je kennismaken met games in de klas (http://www.beinvolved.nl/)

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek