22 Graad Vak Dag 23-05-15

Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Informatie mbt in houd van het programma

10.00 - 11.00  Keynote spreker: Tamarta van Schult-Mol in collegezaal E -1.16
Een toets mag moeilijk zijn, maar niet onbedoeld  - Tamara van Schilt-Mol;
Toetsen spelen een belangrijke rol in het onderwijs: zo worden ze niet alleen ingezet om de ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen, maar bijvoorbeeld ook om te certificeren, te selecteren en te classificeren. Het is daarom van groot belang dat leerlingen een eerlijke kans hebben om een resultaat op een toets te behalen dat hun daadwerkelijke kennis en/of vaardigheden weerspiegelt. Helaas is dit niet vanzelfsprekend doordat toetstaken en toetsitems vaak zogenoemde onbedoelde moeilijkheden bevatten. In de lezing zal Tamara van Schilt-Mol ingegaan op wat deze onbedoelde moeilijkheden zijn, op de oorzaken van onbedoelde moeilijkheden in vragen en op strategieën en experimenten waarmee docenten zelf onbedoelde moeilijkheden op kunnen sporen en vermijden.

11.00 – 11.50 uur                      Workshops 1
12.00 – 12.50 uur                      Workshops 2**

Alle onderstaande workshops worden twee keer verzorgd.**

1. Bizzgames - Joost Schouten (BitPress Educatie) in lokaal E 323

In de Bizzkidz en Bizzgames ondernemingssimulaties vormen leerlingen het managementteam van een fictieve onderneming. In een spannende en dynamische marktomgeving nemen zij elke ronde online hun beslissingen en proberen ze de concurrenten te slim af te zijn. Tijdens deze hands-on workshop gaan jullie zelf aan de slag met deze educatieve game en voor de winnaar is er een leuke attentie. Meer informatie opwww.bizzkidz.nl enwww.bizzgames.nl*. *

2. Speltheorie – Mark Sikkes (Windesheim) in lokaal E 103

Experimenten in het economieonderwijs. Elke docent die lesgeeft in de bovenbouw moet er aan geloven. Vanuit de concepten die ons in de speltheorie worden aangereikt zijn in de loop der jaren diverse experimenten ontworpen die het begrippenarsenaal van leerlingen kunnen vergroten en de leerlingen in staat stellen de wereld om hun heen beter te begrijpen. In deze workshop gaan we zelf aan de hand van een tweetal experimenten ervaren hoe het spelen van een spel de economische kennis in een breder perspectief geplaatst kan worden en hoe begrippen die op zichzelf lijken te staan beter ingekaderd en geïntegreerd kunnen worden tot meer inzichtelijke vakkennis!** 

3. Gouden appels uit ‘demand’ (Leren met ict) *-*Rina Timmerman-Schultink (Windesheim) *in lokaal E 105.  *

Een veel voorkomende ‘demand’ van docenten in de huidige kennismaatschappij 2.0 is: “Er zijn zoveel ict tools, welke zijn nou echt bruikbaar voor mij, voor mijn onderwijs?”. In deze workshop gaan deelnemers aan de slag met enkele gebruiksvriendelijke, gratis ict tools. Ze ervaren èn ontwikkelen zelf activerende werkvormen met web 2.0 toepassingen uit de thema’s video, presentatie en interactief, die direct bruikbaar zijn in hun eigen les.

4. Wat zou jij doen?- spel ‘Hoe werkt de arbeidsmarkt? – Aisa Amagir (HvA) in lokaal E 112

Het vak economie kun je niet los zien van alle maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld. Hoe leer je de leerlingen hoe ze met een kritische economische blik naar de wereld kijken? Hoe leer je ze eigen conclusies te trekken op basis van feiten en argumenten? Hoe leer je ze na gaan of conclusies van anderen in overeenstemming zijn met de feiten? Hoe leer je leerlingen zelf na te denken over de juistheid van redeneringen en gevolgtrekkingen? In deze workshop krijgen studenten een aantal casussen voorgeschoteld en zitten ze “op de stoel van” de werkgever. De denkvaardigheden argumenteren en besluiten nemen (voors en tegens afwegen) staan in dit spel centraal*.*

5. Ik zal je leren! – Edward van Balen (HR) in lokaal E 115.

Hoe houd je rekening met verschillende leerstijlen in een les.

6. VECON BUSINESS SCHOOL  – Jeannet Hommel (VECON) in lokaal E 117

Kennismaking met de VECON, VECON BUSINESS SCHOOL en andere organisaties in het onderwijs. Het accent ligt in deze workshop op VECON BUSINESS SCHOOL en wat die kan betekenen voor leerlingen, leraren en de school. De Vereniging van Leraren in de economisch/maatschappelijke vakken heeft enkele jaren geleden het VECON BUSINESS SCHOOL profiel ontwikkeld. De gedachte hierachter was om met economische vakken, ondernemendheid en ondernemerschap als basis, een lesprogramma op te zetten dat uitdaging biedt aan leerlingen. Zo werken zij aan extra projecten waarin een beroep wordt gedaan op hun ondernemerschap en niet in de laatste plaats op hun doorzettingsvermogen. Voor de leraren van een VECON BUSINESS SCHOOL is dit project een enorme uitdaging die tot grote voldoening kan leiden. In deze workshop ga je met elkaar aan de slag en bedenk je geschikte lessen en projecten om dit doel te bereiken. De workshop eindigt met een overzicht van organisaties die je als leraar tegenkomt* .*

7. Activerende werkvorm en toetsen - Studenten Lio: Loes van Erp en Ruud Bongers (HAN) in lokaal E 118

Loes heeft in maart de professor Peerprijs gewonnen. Zij zal in deze workshop kort haar activerende werkvorm presenteren. Ruud doet zijn afstudeeronderzoek naar de moeilijkheid van specifieke toetsvragen op zijn stageschool. Hij zal concrete voorbeelden laten zien van de instrumenten die hij daarbij gebruikt.

Aanbrengen van de vier leerfuncties - Fulya Kayaalp (Fontys Tilburg) lokaal 120 Wanneer leerlingen over weinig leerfuncties kunnen beschikken, zal de docent strak moeten sturen en veel van de leerfuncties zelf moeten vervullen. Om minder strak te mogen en kunnen sturen, zal de leerling zich meer leerfuncties eigen moeten maken. In dit kader bekijken we hoe we de leerfuncties selecteren, relateren, structureren en bijsturen bij de leerlingen kunnen aanleren.Selecteren:hoofd- en bijzaken onderscheiden (aan de hand van geformuleerde doelstellingen).Relateren: verbanden leggen tussen verschillende onderdelen van leerstofStructureren: lijn aanbrengen in de stof, bijvoorbeeld middels een boomdiagram.Bijsturen: veranderen van de wijze van leren of van de resultaten, naar aanleiding van commentaar van medeleerlingen.

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 – 14.50 uur                      Workshops 3

15.00 – 15.50 uur                      Workshops 4

Alle onderstaande workshops worden twee keer verzorgd.

8. Didactiek van het boekhouden - Jeffrey Zweverink en Marijke Zuidhof (HAN) in lokaal E 323

In deze workshop zal student Jeffrey Zweverink samen met lerarenopleider Marijke Zuidhof concrete voorbeelden laten zien mbt de didactiek van het boekhouden.

9. Visuele ondersteuning op het bord bij het uitleggen bij Economie en Bedrijfseconomie – Jolanda Suijker (HAN) in lokaal E 103

De begrippen en concepten die we behandelen bij algemene- en bedrijfseconomie zijn vaak best abstract voor leerlingen. Het kan dan helpen om een tekening op het bord te zetten ter ondersteuning van de uitleg. Zeker voor leerlingen die minder talig en meer beeldend denken kan dat helpen. Ik laat een aantal voorbeelden zien uit mijn lespraktijk  waarbij tekeningen de uitleg ondersteunen. Verder kijken we in deze workshop naar voorbeelden van het gebruik van animaties om economische verschijnselen duidelijk te maken en gaan de deelnemers zelf aan de slag met het ontwerpen van visuele ondersteuning. Een down-to-earth workshop met handvatten voor de praktijk.

10. Energizers – Thea Schouten en Peggy Corbeek (AOb) in lokaal E 105***.***

Hebben de leerlingen even geen fut? Is de concentratie even weg? Of is de sfeer in de klas vervelend? Gebruik dan een energizer: een energiespelletje voor alle leeftijden. Kort, praktisch en makkelijk uitvoerbaar in de klas. De nadruk ligt op samenwerken, inspanning en plezier. In deze workshop leer je welke verschillende energizers er zijn en hoe je ze toepast. En we oefenen een aantal energizers die je in de klas kunt gebruiken.

**11. Leren door en voor de praktijk - Erik Merkus en Yvonne Rood (Stichting Praktijkleren)**in lokaal E 112

Beroepsgericht onderwijs maken vanuit een kwalificatiedossier: hoe doet je dat? Medewerkers van Stichting Praktijkleren nemen je in een interactieve workshop mee in het ontwikkelproces. Om mee te doen aan deze workshop heb je een smartphone of een tablet nodig. www.stichtingpraktijkleren.nl

12. E-learning: Flipping the Classroom – Jeroen Bottema (InHolland) E 115

Flipping the classroom is een trending topic in onderwijsland. Het belangrijkste kenmerk van flipping is dat leerlingen buiten de klas de stof tot zich nemen, bijvoorbeeld door filmpjes of podcasts. Tijdens de contacturen is hierdoor meer ruimte om dieper op de stof in te gaan. Maar hoe werkt dit precies, en belangrijker, werkt het echt?

13. “De koop van euro” – Harry Westenberg (HvA) in lokaal E 118

  • Ook zo nieuwsgierig hoe je de werking van marktvormen echt kunt ondergaan (aan de lijve ondervinden)?
    • Wil je weten wat de waarde is van jouw diploma?
    • Kun je die waarde ook later vermarkten?
    • Wat is de terugverdientijd van jouw investering in jouw diploma?

Maar bovenal: hebben deze vragen iets met elkaar te maken. Het enige dat ik vraag: doe actief mee, doe wat je eigenlijk verlangt van je leerlingen.

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek