1e graad Lio dag 27-03-2023

Programma:

  • 10.00 uur -11.00 uur : Centrale lezing
  • 11.00 uur - 11.50 uur : Ronde 1 workshops
  • 12.00 uur - 12.50 uur : Ronde 2 workshops
  • 13.00 uur - 13.45 uur : Lunch
  • 13.45 uur - 14.35 uur : Ronde 3 workshops
  • 14.45 uur - 15.35 uur : Ronde 4 workshops
  • 15.35 uur : Borrel

Onze collega’s van de universiteit van Leuven, Prof.dr. Oliver Holz en Veerle Mommaerts, verzorgen de centrale lezing.

Centrale lezing: ‘Economie-onderwijs: Wat leeft in Vlaanderen?’

We zoomen in op diverse zaken die in Vlaanderen leven betreffende het economie-onderwijs. Daarbij denken we aan de hervorming van het secundair onderwijs die resulteert in een nieuwe onderwijsstructuur en in de invoering van de nieuwe eindtermen secundair onderwijs. We bespreken de impact van deze evolutie op het economie-onderwijs. In één beweging leggen we link naar het EUFIN-project dat inzet op financiële geletterdheid. Het in die context ontwikkeld didactisch materiaal wordt overlopen. Vervolgens maken we de vertaalslag naar het vakdidactisch concept dat we in onze educatieve master in de economie hanteren en geven we een kijk op het didactisch studiemateriaal dat in Vlaanderen beschikbaar is voor de leerkracht economie. Ten slotte werpen we ons licht op het lerarentekort in Vlaanderen en stellen we de vraag hoe we als opleiding een verschil kunnen maken.

Workshop A. Betekenisvol ondernemen – hoe doe je dat?

Marjan Duursma - Day for Change

Betekenisvol/ duurzaam/ sociaal ondernemen is misschien wel de oplossing voor veel ecologische en sociale problemen en vraagstukken. Winst maken en bijdragen aan een betere wereld hoeven elkaar niet te bijten. Sterker nog, hier ligt de toekomst. Maar hoe bereid je leerlingen daar succesvol op voor? Hoe kunnen wij bijdragen aan de vorming van een nieuwe generatie bewuste wereldburgers? Hoe motiveer je hen en geef je praktisch vorm aan thema’s als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de drie P’s van People, Planet en Profit? In deze workshop gaan we concreet met deze vragen aan de slag.

Day for a Change

Workshop B. Waar vakdidactiek echt over gaat

Ton van Haperen Rijksuniversiteit Leiden

Algemene didactiek gaat over hoe kinderen leren op school. Vooral in de Angelsaksische literatuur is daar veel over gepubliceerd. Van daaruit ontstaat de vraag, wat betekent dit voor lesgeven in een vak? In ons geval het vak economie. Vanaf hier staat vakdidactiek voor het operationaliseren van de verbinding tussen een nieuw vakbegrip en wat kinderen al weten en om hun heen waarnemen. Deze workshop probeert middels vakdidactische interventies op verschillende niveau te laten zien wat binnen het vak economie mogelijk is.

Waar vakdidactiek echt over gaat

Workshop C. Het mysterie in de (bedrijfs)economie les

Jolanda Suijker, Radboud Docenten Academie

De werkvorm mysterie voor een les Bedrijfseconomie of Economie Een mysterie is een verzameling van (verschillende) gegevens die leerlingen (moeten) gebruiken om een beredeneerd antwoord te geven op een centrale vraag. De kern van een mysterie is een centrale vraag of dilemma waar leerlingen samen een antwoord op moeten geven. In deze workshop ga je “als leerling” ervaren hoe zo’n mysterie aanzet tot (bedrijfs)economisch redeneren. De mysterie die uitgevoerd wordt biedt aanknopingspunten voor zowel het vak Economie als Bedrijfseconomie. Verdere informatie wordt hier niet gegeven t.b.v. het verrassingseffect tijdens de workshop. Kom en ervaar!

Het mysterie in de (bedrijfs)economie les

Catastrofe in de kledingfabriek

Workshop D. Business Model Canvas in de klas

Mariska Bout, Lerarenacademie VU

Leerlingen hebben soms het idee, dat het schoolvak bedrijfseconomie bestaat uit wel vier of vijf verschillende vakken. Zij zien vaak niet de samenhang tussen de verschillende domeinen zoals marketing, financiële verslaglegging en personeelsbeleid. Een model als het businessmodel canvas biedt enerzijds de leerlingen de mogelijkheid om op een gestructureerde wijze naar de praktijk van een organisatie te kijken en het geeft de docent de gelegenheid om samenhang tussen de verschillende onderwerpen aan te brengen. Maar op het eerste gezicht is dit model voor leerlingen erg abstract. Om leerlingen in staat te stellen effectief met dit model aan de gang te gaan is het belangrijk om het business model canvas inductief aan te leren om vervolgens de leerlingen te laten oefenen met de onderdelen van het model. Door met leerlingen vervolgens aan de hand van dit model verschillende soorten bedrijven te analyseren kunnen docenten en leerlingen gezamenlijk samenhang in de leerstof aanbrengen.

Business Model Canvas in de klas

Workshop E. Bizzgames Gamification

Leo Bodelier

In de Bizzgames business games vormen leerlingen het managementteam van een fictieve onderneming. In een spannende en dynamische marktomgeving nemen zij elke ronde online hun beslissingen en proberen ze de concurrenten te slim af te zijn. Tijdens deze hands-on workshop gaan jullie zelf aan de slag met deze educatieve business game en voor de winnaar is er een leuke attentie. Meer informatie op www.bizzgames.nl. (https://bizzgames.nl/management-games-middelbaar-onderwijs/)

Workshop F. Binnenklas Differentiatie

Wim van Kleef, ILO Amsterdam

Het woord differentiëren is voor wiskundigen geen onbekend begrip. Voor verzekeringsbedrijven is het ook al geen vreemd begrip. Voor docenten in voortgezet onderwijs lijkt differentiëren wel een nieuw modern begrip. Meestal begrijpen we wel dat differentiëren verstandig is gezien de verschillende leerbehoeften van leerlingen, maar we vinden het heel moeilijk om differentiëren te implementeren in het klaslokaal. Veel docenten vinden het verrassend om te horen dat ze vermoedelijk wel het een en ander aan differentiëren doen. Het wordt meestal thuis niet voorbereid en tijdens gaat differentiëren tamelijk onbewust. In de workshop komen enkele vragen aan de orde:

  • Wat is differentiëren?
  • Waarom zou je differentiëren?
  • Op welke manieren kun je differentiëren?

Doel van de workshop is in ieder geval dat de deelnemers na afloop van de workshop beter in staat zijn in hun lesvoorbereiding en lesuitvoering rekening te houden met de manier waarop men kan omgaan met verschillen tussen leerlingen.

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek