Verzekeren

Verzekeren – dr. J. (Jeroen) van de Ven

Hoewel de moderne mens het steeds meer wil uitbannen is het leven onlosmakelijk verbonden met onzekerheid. Het leren leven met onzekerheid speelt een belangrijke rol in de economie. Mensen zetten allerlei middelen in om zoveel mogelijk grip te krijgen op het fenomeen van de onzekerheid. Om zich in te dekken tegen risico besluiten mensen zich te verzekeren. Dit onderwerp staat centraal in deze bijeenkomst rond het concept ‘risico en informatie’. Belangrijke begrippen zoals risicovoorkeur, averechtse selectie, moral hazard, asymmetrische informatie en principaal-agent-relaties komen aan de orde. Aan de hand van verschillende situaties )zoals marktwerking in de zorg of de hypotheekcrisis) zullen deze concepten worden toegelicht.

Powerpoint van de lezing

No image

Het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel heeft als doel:
Het samenbrengen, bundelen en verspreiden van expertise in het Economie-onderwijs.
Blader door de bibliotheek